Přesunutí offline adresáře Exchange pro migraci Windows SBS 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Musíte přesunout seznam adres pro režim offline ze zdrojového serveru na cílový server a potom změnit server, který tento seznam generuje.

Přesunutí seznamu adres pro režim offline a změna serveru, který ho generuje

 1. Na cílovém serveru klikněte na Start > Všechny programy > Microsoft Exchange Server 2007 > Konzola pro správu serveru Exchange.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na Pokračovat.

 3. V navigačním podokně Konzoly pro správu serveru Exchange rozbalte položku Organization Configuration (Konfigurace organizace) a potom klikněte na Mailbox (Poštovní schránka).

 4. V podokně výsledků klikněte na kartu Offline Address Book (Seznam adres pro režim offline) a potom na seznam adres pro režim offline, který chcete přesunout na cílový server.

 5. V podokně Akce klikněte na Move (Přesunout). Spustí se průvodce přesunutím seznamu adres pro režim offline.

 6. Na stránce Move Offline Address Book (Přesunutí seznamu adres pro režim offline) klikněte na Browse (Procházet), potom klikněte na název cílového serveru a potom na OK.

 7. Kliknutím na Move (Přesunout) přesunete seznam adres pro režim offline na cílový server.

 8. Na stránce Completion (Dokončení) zkontrolujte, že se seznam adres pro režim offline úspěšně přesunul. Pokud přesunutí nebylo úspěšné, najděte v souhrnu vysvětlení a potom klikněte na Back (Zpět), abyste problém opravili.

 9. Klikněte na Finish (Dokončit).

 10. V podokně výsledků klikněte pravým tlačítkem na Default Offline Address List (Výchozí seznam adres pro režim offline) a potom na Properties (Vlastnosti).

 11. Klikněte na kartu Distribution (Distribuce) a udělejte následující kroky:

  1. Odstraňte zdrojový server jako distribuční server.

  2. Klikněte na Add (Přidat) a potom v dialogovém okně Select OAB Virtual Directory (Vybrat virtuální adresář seznamu adres pro režim offline) zkontrolujte, že je vybraný cílový server.

 12. Klikněte dvakrát na OK.