Odstranění starších přihlašovacích skriptů

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows SBS 2003 používá pro instalaci softwaru, vlastní nastavení plochy a další úlohy přihlašovací skripty. V rozhraní Windows SBS 2008 jsou přihlašovací skripty systému Windows SBS 2003 nahrazeny kombinací přihlašovacích skriptů a objektů zásad skupiny.

note
Pokud byly přihlašovací skripty systému Windows SBS 2003 změněny, doporučujeme tyto skripty přejmenovat z důvodu zachování vlastních úprav.

note
Přihlašovací skripty systému Windows SBS 2003 se týkají pouze uživatelských účtů přidaných pomocí Průvodce přidáním nových uživatelů.

Odstranění přihlašovacích skriptů systému Windows SBS 2003

 1. Na stránce Domovská stránka průvodce migrací klepněte na položku Odstranění starých zásad skupiny a nastavení přihlašování a poté klepněte na tlačítko Další.

 2. Přihlaste se ke zdrojovému serveru pomocí účtu a hesla správce.

 3. Na zdrojovém serveru klepněte na tlačítko Start a poté na položku Spustit.

 4. Zadejte příkaz \\localhost\sysvol\<název_domény>.local\scripts a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Odstraňte nebo přejmenujte soubor SBS_LOGIN_SCRIPT.bat.

Po odstranění starých přihlašovacích skriptů zkontrolujte, zda jsou aktualizovány všechny profily uživatelů tak, aby nepoužívaly přihlašovací skript.

Ověření uživatelských profilů

 1. Na zdrojovém serveru klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a poté klepněte na možnost Uživatelé a počítače služby Active Directory.

 2. V navigačním podokně rozbalte postupně uzly <název_domény>, Moje firma, Uživatelé a SBSUsers.

 3. Podržením klávesy CTRL a klepnutím vyberte všechny uživatelské účty, klepněte pravým tlačítkem myši na zvýrazněné uživatelské účty a vyberte příkaz Vlastnosti.

 4. Na kartě Profil zkontrolujte, zda je zaškrtávací políčko pro přihlašovací skript prázdné.

 5. Zavřete modul Uživatelé a počítače služby Active Directory.

 6. Po dokončení odstraňování přihlašovacích skriptů a kontroly aktualizace uživatelských profilů se vraťte k Průvodci migrací na cílovém serveru.

  1. Pokud jste dokončili odstraňování starých přihlašovacích skriptů a starých objektů zásad skupiny, klepněte na přepínač Úloha ukončena a poté na tlačítko Další.

  2. Chcete-li odstranit staré objekty zásad skupiny, klepněte na položku Odebrat staré objekty zásad skupiny.