Přesunutí nastavení sítě pro migraci Windows SBS 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Toto je nepovinná úloha.

Migrace nastavení sítě

 1. Na domovské stránce průvodce migrací klikněte na Migrace nastavení sítě a potom na Další.

 2. Pokud nastavení sítě na cílový server migrovat nechcete nebo chcete tuto úlohu zatím přeskočit, klikněte na stránce Migrace nastavení sítě na Přeskočit úlohu a potom klikněte na Další. Tato úloha bude mít na domovská stránce průvodce migrací označení Vynecháno.

 3. Pokud nastavení sítě na cílový server chcete migrovat, postupujte takto:

  1. Na stránce Migrace nastavení sítě klikněte na Spuštění úlohy migrace serverů DNS pro předávání.

  2. Po úspěšné migraci serverů DNS pro předávání se zobrazí zpráva. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se znovu stránka Migrace nastavení sítě.

  3. Pokud chcete migrovat skupinu Mobilní uživatelé, klikněte na stránce Migrace nastavení sítě na Spuštění úlohy Migrace skupiny Mobilní uživatelé.

  4. Po úspěšné migraci skupiny Mobilní uživatelé se zobrazí zpráva. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se znovu stránka Migrace nastavení sítě.

  5. Pokyny k migraci certifikátů najdete v článku Certifikáty migrace.

 4. Po dokončení migrace nastavení sítě klikněte na stránce Migrace nastavení sítě na Úloha ukončena a potom na Další. Tato úloha bude mít na domovská stránce průvodce migrací označení Dokončeno.