Připojení k Internetu

Platí pro: Windows SBS 2008

Chcete-li správně nastavit síť, bránu firewall, web a e-mail tak, aby se připojovaly k Internetu, spusťte průvodce připojením k Internetu. Průvodce podporuje více typů širokopásmových připojení k Internetu.

Širokopásmové připojení

Širokopásmové připojení je vysokorychlostní připojení k Internetu poskytované poskytovatelem internetových služeb (ISP).

Přímé širokopásmové připojení

Tento typ širokopásmového připojení vyžaduje směrovač a síťové zařízení, jako je kabelový modem nebo modem DSL. IP adresu vám poskytne poskytovatel ISP pro externí rozhraní směrovače (rozhraní, které se připojuje k Internetu).

Směrovač představuje bránu pro Internet, jak znázorňuje obrázek 5. Brána firewall, která je součástí systému Windows SBS 2008, pomáhá chránit server, ale nelze ji použít k zabezpečení místní sítě před neoprávněným přístupem z Internetu. Jako pomoc při zabezpečení místní sítě je nutné použít síťové zařízení, které obsahuje bránu firewall, jako je směrovač. Brána firewall ve směrovači pomáhá bránit nežádoucímu přístupu k síti z Internetu. Pokud brána firewall podporuje systém UPnP, můžete pomocí Průvodce připojením k Internetu nakonfigurovat nastavení brány firewall ve směrovači. Pokud směrovač nepodporuje systém UPnP, je nutné nastavení brány firewall nakonfigurovat ručně.

84075595-0056-4170-aee9-b688ff4e774d

Poznámka

Pokud připojení k Internetu používá směrovač a protokol Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), je nutné ručně nakonfigurovat nastavení PPPoE ve směrovači, a to i v případě, že směrovač podporuje systém UPnP.