Přesunutí poštovních schránek

Platí pro: Windows SBS 2008

Tyto pokyny jsou určeny pro přechod ze systému Windows SBS 2003. Přecházíte-li ze systému Windows SBS 2008, přejděte na téma Přesun poštovních schránek.

Důležité

Chcete-li usnadnit ruční aktualizaci profilů aplikace Outlook, zajistěte, aby všichni uživatelé po přesunutí poštovních schránek na cílový server otevřeli aplikaci Outlook při spuštění obou serverů. Jsou-li oba servery spuštěny, aplikace Outlook automaticky aktualizuje profily tak, aby odkazovaly na cílový server. V opačném případě je třeba profily aktualizovat ručně tak, aby odkazovaly na cílový server.

Migrace poštovních schránek serveru Exchange Server 2003

 1. Na cílovém serveru klepněte na tlačítko Start, přejdete na příkaz Všechny programy, poté na položku Microsoft Exchange Server 2007 a klepněte na položku Exchange Management Console.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně Konzoly pro správu serveru Exchange rozbalte uzel Konfigurace příjemce a klepněte na položku Poštovní schránka.

 4. V podokně výsledků vyberte všechny staré poštovní schránky a v podokně úloh klepněte na položku Přesunout poštovní schránku. Spustí se Průvodce přesunutím poštovních schránek.

  Poznámka

  Staré poštovní schránky jsou identifikovány ve sloupci Podrobnosti o typu příjemce.

 5. V Průvodci přesunutím poštovních schránek proveďte následující kroky:

  1. Na stránce Úvod klepněte na položku Procházet, klepněte na databázi poštovních schránek systému Windows SBS 2008, klepněte na tlačítko OK a poté na tlačítko Další.

  2. Na stránce Možnosti přesunutí klepněte na položku Přeskočit poškozené zprávy a nastavte maximální počet poškozených zpráv, které mají být přeskočeny.

   Poznámka

   Dojde-li k přeskočení poštovních schránek v důsledku překročení maximálního počtu poškozených zpráv, tyto schránky odstraňte nebo spusťte před odinstalací serveru Exchange Server 2003 později během migrace znovu Průvodce přesunutím poštovních schránek.

  3. Vyberte servery služby Active Directory a klepněte na tlačítko Další.

  4. Na stránce Přesunout plán vyberte dobu, kdy chcete poštovní schránky přesunout, a klepněte na tlačítko Další.

  5. Na stránce Přesunout poštovní schránku zkontrolujte poštovní schránky, které budou přesunuty, a klepněte na tlačítko Přesunout.

  6. Klepněte na tlačítko Dokončit.

 6. Zkontrolujte, zda nejsou v podokně podrobností Konzoly pro správu serveru Exchange uvedeny již žádné staré poštovní schránky, a poté konzolu zavřete.