Migrace dat serveru SQL Server

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tato úloha je nepovinná.

Tyto pokyny jsou určeny pro přechod ze systému Windows SBS 2003. Provádíte-li migraci ze systému Windows SBS 2008, přejděte na téma Migrace dat serveru SQL.

Po dokončení instalace systému Windows SBS 2008 nainstalujte pomocí disku Premium Technologies systém Windows Server 2008 a server Microsoft SQL Server 2008 Standard for Small Business. Server SQL Server 2008 Standard for Small Business můžete nainstalovat jako databázi pro obchodní aplikaci.

Poznámka

Tyto pokyny popisují instalaci verze serveru SQL Server dodávaného se systémem Windows SBS 2008 Premium Edition na další server se systémem Windows Server 2008. Namísto toho můžete nainstalovat server SQL Server 2008 Standard Edition. Chcete-li to provést, zakupte kopii serveru SQL Server 2008 Standard Edition a poté ji podle těchto pokynů nainstalujte na další server se systémem Windows Server 2008.

Před zahájením postupu zkontrolujte následující faktory:

  • Neprovádějte migraci instance serveru SQL Server 2005 Express nainstalovaného na zdrojovém serveru za účelem sledování (SBSMONITORING), neboť není podporován.

  • Neprovádějte migraci instance interní databáze systému Windows (SQL Server 2005 Embedded Edition) nainstalované pro služby Windows Server Update Services a Windows SharePoint Services (MICROSOFT##SSEE), neboť není podporována.

  • Chcete-li si přečíst poznámky k verzi serveru SQL Server 2008 na diku Premium Technologies, otevřete soubor D:\SQL2008\x64\Servers\ReadMeSQL2008.htm neboD:\SQL2008\x32\Servers\ReadMeSQL2008.htm (kde D je písmeno jednotky DVD-ROM).

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Migrace dat serveru SQL Server

  1. Instalace nové instance serveru SQL Server 2008

  2. Migrace instance SharePoint serveru SQL Server 2000 Standard

  3. Přesunutí instance SharePointu migrace SQL Serveru 2005 Workgroup pro Windows SBS 2008

  4. Přesunutí instance SQL Serveru 2000 nebo SQL Serveru 2005 na SQL Server 2008 pro migraci Windows SBS 2008

  5. Určení nastavení řazení na serveru SQL Server