Přesunutí instance SQL Serveru 2000 nebo SQL Serveru 2005 na SQL Server 2008 pro migraci Windows SBS 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud pro svoji obchodní aplikaci používáte existující instanci SQL Serveru 2000 nebo SQL Serveru 2005 a chcete tuto instanci přesunout na SQL Server 2008, musíte provést migraci. Další informace o tom, jak tuto migraci provést, najdete v dokumentaci k vaší obchodní aplikaci.