Přesunutí dat pomocí rutiny prostředí Windows PowerShell

Platí pro: Windows SBS 2008

Program Windows SBS 2008 Přesunout data hostitele prostředí PowerShell umožňuje k přesouvání datových složek použít rutiny Windows PowerShell. Pro přesouvání datových složek jsou k dispozici následující rutiny:

 • Get-SBSDataStore: Získá objekt .NET, který představuje uložená data spojená s parametrem zadaným u rutiny.

 • Move-SBSDataStore: Přesune uložená data na novou jednotku.

Následující hodnoty lze použít u parametru Název (nebo DataStoreName) rutiny Windows PowerShell:

 • Exchange

 • SharePoint

 • WSUS

 • UserShares

 • UserDocuments

 • ClientBackup

Rutina Get-SBSDataStore vrátí objekt. NET, který obsahuje atributy spojené s uloženými daty, která byla v parametru definována. Pokud například spustíte rutinu Get-SBSDataStore a předáte jej na serveru Exchange pro parametr Název, budou vráceny následující informace:

Drives: {C:\ 409684442}
IsMovable: True
ReasonUnableToMove:
Store: UserShares
AvailableDrives: {F:\, D:\}
NewDrive: F:\
TotalSize: 409684442
RequiredFreeSpace: 409684442

Následující postupy vysvětlují několik způsobů, kterými můžete použít rutinu Move-SBSDataStore k přesunutí složek na novou jednotku.

Výstup rutiny Get-SBSDataStore můžete přesunout do rutiny Move-SBSDataStore, aniž byste museli definovat cílovou jednotku. Cílová jednotka je první dostupnou jednotkou ve vlastnosti AvailableDrives.

Důležité

Spuštění těchto rutin vyžaduje použití programu Přesunout data hostitele prostředí PowerShell. Tyto rutiny nelze spustit přímo v prostředí PowerShell.

Použití rutiny Move-SBSDataStore bez zadání cílové jednotky

 1. Klikněte na tlačítko Start.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz cmd.

 3. V seznamu výsledků klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz cmd a vyberte možnost Spustit jako správce. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení akce, zadejte heslo nebo potvrďte akci.

 4. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cd c:\Program Files\Windows Small Business Server\Bin a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Zadejte příkaz movedatapowershellhost a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se příkazový řádek prostředí PowerShell.

 6. Na příkazovém řádku prostředí PowerShell zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  Add-PSSnapin Microsoft.WindowsServerSolutions.SBS.Powershell.MoveData

 7. Na příkazovém řádku prostředí PowerShell zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  Get-SBSDataStore <DataStoreName> | Move-SBSDataStore

  Příklad:Get-SBSDataStore Exchange | Move-SBSDataStore

Výstup rutiny Get-SBSDataStore můžete přesunout do rutiny Move-SBSDataStore a definovat cílovou jednotku.

Použití rutiny Move-SBSDataStore a zadání cílové jednotky

 1. Klikněte na tlačítko Start.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz cmd.

 3. V seznamu výsledků klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz cmd a vyberte možnost Spustit jako správce. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení akce, zadejte heslo nebo potvrďte akci.

 4. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cd c:\Program Files\Windows Small Business Server\Bin a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Zadejte příkaz movedatapowershellhost a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se příkazový řádek prostředí PowerShell.

 6. Na příkazovém řádku prostředí PowerShell zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  Add-PSSnapin Microsoft.WindowsServerSolutions.SBS.Powershell.MoveData

 7. Na příkazovém řádku prostředí PowerShell zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  Get-SBSDataStore <DataStoreName> | Move-SBSDataStore -drive <DriveLetter>:

  Příklad:Get-SBSDataStore Exchange | Move-SBSDataStore -drive D:

  Poznámka

  D: musí být jedna z dostupných jednotek uvedených v seznamu vlastnosti AvailableDrives.

Data můžete také přesunout bez použití rutiny Get-SBSDataStore. Můžete určit parametr Název a cílovou jednotku přímo u příkazu cmdlet Move-SBSDataStore.

Určení parametru uložení a cílové jednotky přímo v příkazu cmdlet Move-SBSDataStore

 1. Klikněte na tlačítko Start.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz cmd.

 3. V seznamu výsledků klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz cmd a vyberte možnost Spustit jako správce. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení akce, zadejte heslo nebo potvrďte akci.

 4. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cd c:\Program Files\Windows Small Business Server\Bin a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Zadejte příkaz movedatapowershellhost a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se příkazový řádek prostředí PowerShell.

 6. Na příkazovém řádku prostředí PowerShell zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  Add-PSSnapin Microsoft.WindowsServerSolutions.SBS.Powershell.MoveData

 7. Na příkazovém řádku prostředí PowerShell zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  Move-SBSDataStore <DataStoreName> -drive <DriveLetter>:

  Příklad:Move-SBSDataStore Exchange -drive D:

Parametr -log můžete předat do libovolné rutiny a vytvořit tak soubor protokolu s informacemi o přesunutí. Soubor protokolu je umístěný ve složce %ProgramFiles%\Windows Small Business Server\Logs a má název MoveDataCmd.{ProcessId}.log.

Další zdroje informací

Další informace o prostředí Windows PowerShell naleznete v části Windows PowerShell na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=102372) (stránka může být v angličtině).