Změna existující role uživatele u uživatelského účtu

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna stávající role uživatele u uživatelského účtu

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a potom na položku Uživatelé.

  3. V seznamu uživatelských účtů klepněte na účet, který chcete změnit, a pak v části Úlohy uživatele klepněte na položku Změnit roli uživatele u uživatelských účtů. Otevře se Průvodce změnou role uživatele.

  4. Na stránce Vybrat novou roli uživatele vyberte roli uživatele, na níž chcete uživatelský účet založit. Vyberte také, zda se má nahradit stávající uživatelské nastavení novým nastavením nebo ponechat stávající nastavení navíc k novému nastavení. Klepněte na tlačítko Další.

  5. Na stránce Vybrat uživatelské účty vyberte uživatelské účty, u nichž chcete změnit roli uživatele, klepněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Změnit roli uživatele.

  6. Klepněte na tlačítko Dokončit.