Povolení nebo zakázání interního webu

Platí pro: Windows SBS 2008

Během instalace je ve výchozím nastavení povolen interní web systému Windows SBS 2008. Chcete-li uživatelům zabránit v přístupu na interní web, je nutné jej zakázat.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Povolení nebo zakázání interního webu

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním pruhu klepněte na položku Sdílené složky a weby.

  3. Klepněte na kartu Weby.

  4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Interní web a proveďte některou z následujících akcí:

    • Chcete-li uživatelům povolit přístup k internímu webu, klepněte na možnost Povolit tento web.

    • Chcete-li uživatelům znemožnit přístup k internímu webu, klepněte na možnost Zakázat tento web.