Ruční přesunutí sdílených složek do jiného umístění

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows SBS 2008 poskytuje průvodce, jejichž pomocí můžete přesunout data do jiné složky nebo jednotky. Tito průvodci však neslouží k přesouvání sdílených složek, které vytvoříte. Chcete-li přesouvat sdílené složky, které jste vytvořili, je nutné ručně vytvořit kopii složky a obsahu složky a pak sdílet nově zkopírovanou složku.

Varování

Tento postup neslouží k ručnímu přesouvání složek s daty, které lze přesouvat pomocí průvodců poskytnutých systémem Windows SBS 2008.

Aby byl tento proces úspěšný, proveďte následující kroky v uvedeném pořadí:

 1. Poznamenejte si vlastní oprávnění pro sdílení složky a podsložek, které chcete přesouvat.

 2. Ukončete sdílení složky, kterou chcete přesunout.

 3. Zkopírujte složku a její obsah do nového umístění.

 4. Nasdílejte nově vytvořenou kopii složky.

 5. Odstraňte původní složku.

Zaznamenání vlastní oprávnění pro sdílení složky a podsložek, které chcete přesouvat

 1. V navigačním pruhu klepněte na položku Sdílené složky a weby. Zobrazení seznamu uvádí sdílené složky umístěné na serveru.

 2. V zobrazení seznamu klepněte pravým tlačítkem myši na sdílenou složku, kterou chcete přesunout, a potom klepněte na položku Změnit oprávnění složky. Otevře se stránka Vlastnosti složky.

 3. V seznamu Uživatelé a skupiny vyberte jednotlivé uživatele nebo skupiny a poznamenejte si, jaké oprávnění jim je uděleno.

 4. Po zaznamenání oprávnění ke složce pro všechny uživatele a skupiny pokračujte dalším krokem.

Ukončení sdílení složky, kterou chcete přesunout

 1. V navigačním pruhu klepněte na položku Sdílené složky a weby. Zobrazení seznamu uvádí sdílené složky umístěné na serveru.

 2. V zobrazení seznamu klepněte pravým tlačítkem myši na sdílenou složku, jejíž sdílení chcete ukončit, a potom klepněte na položku Ukončit sdílení této složky.

 3. V dialogovém okně Sdílené složky potvrďte provedenou akci klepnutím na tlačítko Ano.

Zkopírování složky a jejího obsahu do nového umístění

 1. Otevřete okno Příkazový řádek. Postup: Klepněte na tlačítko Start, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.

 2. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  robocopy drive:\currentfoldername newdrive:\newfolder name /MIR

  kde drive:\currentfoldername představuje umístění jednotky a název složky, kterou chcete zkopírovat, a newdrive:\newfoldername představuje nové umístění a nový název zkopírované složky. Atribut /MIR dá příkazu pokyn k vytvoření kopie úplného adresářového stromu zadané složky.

 3. Ověřte si, zda jste vytvořili úplnou kopii sdílené složky a její obsah v zadaném umístění, a pokračujte dalším krokem.

Sdílení nově vytvořené kopie složky

 1. V navigačním pruhu klepněte na položku Sdílené složky a weby. Zobrazení seznamu uvádí sdílené složky umístěné na serveru.

 2. V seznamu Úlohy sdílené složky klepněte na položku Přidat novou sdílenou složku. Zobrazí se Průvodce zajištěním sdílené složky.

 3. Na stránce Umístění sdílené složky vyhledejte a vyberte novou kopii složky, kterou jste předtím vytvořili, a klepněte na tlačítko OK.

 4. V průvodci klepnutím na tlačítko Další přijměte výchozí nastavení a pokračujte na stránku Nastavení protokolu SMB.

 5. Na stránce Nastavení protokolu SMB vyberte položku Uživatelé a skupiny mají vlastní oprávnění ke sdílení a klepněte na tlačítko Oprávnění. Otevře se dialogové okno Oprávnění ke složce.

 6. V seznamu Jméno skupiny nebo uživatele vyberte jednotlivé uživatele nebo skupiny a přiřaďte oprávnění zaznamenaná dříve u jednotlivých uživatelských účtů nebo účtů skupiny.

 7. Podle pokynů v průvodci dokončete sdílení složky.

Odstranění původní složky

 1. Spusťte aplikaci Průzkumník Windows.

 2. Vyhledejte původní složku a klepnutím ji vyberte.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li složku odstranit a odeslat do složky Koš, stiskněte klávesu DELETE.

  • Chcete-li složku trvale odstranit, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+DELETE.