Zobrazení nebo změna vlastností Konektoru POP3

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Zobrazení nebo změna vlastností konektoru POP3

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na položku Síť.

 3. Klepněte na kartu Připojení.

  V seznamu se zobrazí informace o síťových připojeních.

 4. V zobrazení seznamu klepněte na položku Konektor POP3.

 5. V podokně Úlohy klepněte na položku Zobrazit vlastnosti Konektoru POP3. Zobrazí se stránka Vlastnosti konektoru Windows SBS POP3.

 6. Chcete-li zobrazit e-mailové účty POP3, pomocí kterých se lze připojit k poštovním schránkám uživatelů na serveru, klepněte na kartu Účty. Na kartě Účty lze provádět tyto akce:

  • Chcete-li namapovat nový účet POP3 na poštovní schránku na serveru, klepněte na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li upravit stávající připojení k účtu POP3, vyberte účet ze seznamu a klepněte na tlačítko Upravit.

  • Chcete-li odstranit stávající připojení k účtu POP3, vyberte účet ze seznamu a klepněte na tlačítko Odebrat.

 7. Chcete-li zobrazit plán, kdy server stahuje e-mailové zprávy z účtu POP3 od poskytovatele služeb Internetu, klepněte na kartu Plánování. Na kartě Plánování lze provádět tyto akce:

  • určit, jak často bude váš server načítat e-mailové zprávy POP3 od poskytovatele služeb Internetu;

  • zvolit možnost okamžitého načtení e-mailových zpráv POP3.

 8. Po dokončení prohlížení nebo provádění změn vlastností Konektoru POP3 zavřete klepnutím na tlačítko OK stránku vlastností Konektor POP3 pro systém Windows SBS. Všechny provedené změny se uloží automaticky.

Další odkazy

Koncepty

Principy služby Konektor POP3