Zobrazení vlastností připojení k Internetu

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Zobrazení vlastností připojení k Internetu

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Síť a poté na kartu Připojení.

  V seznamu se zobrazí informace o síťových připojeních.

 3. V zobrazení seznamu klepněte na položku Připojení k Internetu.

 4. V podokně Úlohy klepněte na položku Zobrazit vlastnosti připojení k Internetu. Zobrazí se stránka vlastností Připojení k Internetu.

 5. Klepněte na kartu Obecné, kde se zobrazí následující informace:

  • stav připojení,

  • typ připojení.

   Pokud váš směrovač používá technologii UPnP, jsou zobrazeny také následující informace:

  • IP adresa výchozí brány,

  • výrobce směrovače (je-li znám),

  • internetová adresa webu výrobce směrovače (je-li známa).

  Na kartě Obecné lze také otevřít konfigurační stránku směrovače klepnutím na položku Spravovat směrovač.

 6. Na kartě Mapování portů jsou zobrazené porty směrovače, které jste nakonfigurovali pro povolení nebo zakázání internetové komunikace.