Mám v počítači předinstalovaný systém Windows SBS 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Podle pokynů v této části postupujte pouze v případě, že máte v počítači předinstalovaný systém Windows SBS 2008. Jestliže systém Windows SBS 2008 instalujete z disku DVD, postupujte podle pokynů v části Instaluji systém Windows SBS 2008 z disku DVD dále v tomto dokumentu.

Vzhledem k tomu, že je systém Windows SBS 2008 v počítači předinstalován, je třeba provést pouze finální kroky instalace a nakonfigurovat systém Windows SBS 2008.

Konfigurace systému Windows SBS 2008

 1. Připojte počítač k síti pomocí síťového kabelu.

  Důležité

  Pokud počítač odpojíte od sítě, může při instalaci dojít k chybě.

 2. Zapněte počítač.

 3. Jestliže provádíte bezobslužnou instalaci, připojte vyměnitelné médium (například disketu nebo jednotku USB flash), které obsahuje soubor odpovědí.

  Poznámka

  V závislosti na obsahu souboru odpovědí se nemusí zobrazit některé nebo všechny následující instalační obrazovky až po krok 12: Rozbalování a instalace souborů.

 4. Zobrazí se obrazovka Instalace systému Windows. Nastavte zemi nebo oblast, čas, měnu a rozložení klávesnice a klepněte na tlačítko Další.

 5. Zadejte do příslušného pole kód Product Key a klepněte na tlačítko Další.

 6. Přečtěte si licenční podmínky. Pokud s nimi souhlasíte, zaškrtněte políčko Souhlasím s licenčními podmínkami a klepněte na tlačítko Spustit.

  Obrazovka bude po dobu několika sekund černá, než se připraví pracovní plocha.

 7. Přečtěte si informace na stránce Pokračovat v instalaci a klepněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Kontrola nastavení hodin a časového pásma klepněte na možnost Otevřete dialogové okno Datum a čas a zkontrolujte nastavení hodin a časového pásma a nastavte datum, čas a časové pásmo serveru. Po dokončení klepněte na tlačítko Další.

 9. Pokud je vaše síť připojena k Internetu, klepněte na možnost Získat nejnovější aktualizace instalace online (doporučeno). Získáním nejnovějších aktualizací pomůžete zajistit úspěšnou instalaci.

  Jestliže vaše síť není připojena k Internetu nebo nechcete stahovat aktualizace, klepněte na možnost Nezískávat nejnovější aktualizace instalace.

  Poznámka

  Pokud během získávání nejnovějších aktualizací dojde k chybě, bude tato chyba zaprotokolována na stránce Instalace byla dokončena.

  Zobrazí se stránka Připojování k serveru a budete moci sledovat postup instalace.

 10. Na stránce Informace o společnosti zadejte informace o vaší organizaci a potom klepněte na tlačítko Další. Tyto informace budou uloženy a použity ke konfiguraci serverových nástrojů, abyste nemuseli stejné informace zadávat vícekrát.

 11. Na stránce Individuální nastavení serveru a sítě zadejte název serveru do textového pole Název serveru. Název serveru musí být v síti jedinečný a po dokončení instalace jej nelze změnit.

  Zadejte název interní domény do textového pole Název interní domény. Doména umožňuje správu přístupu k prostředkům v síti (například uživatelským účtům, klientským počítačům, sdíleným složkám nebo tiskárnám). Pro interní doménu budou poskytnuta výchozí nastavení. Tímto bude oddělena místní (interní) síť od externí sítě (Internetu).

  Poznámka

  Po dokončení tohoto kroku nelze název serveru ani název interní domény změnit.

  Klepněte na tlačítko Další.

 12. Na stránce Přidání účtu správce zadejte potřebné informace pro nový účet správce sítě. Nelze použít název předdefinovaného účtu správce (Administrator).

  Důležité informace

  Nový účet správce nebude použit, dokud nebude dokončena instalace a nepřihlásíte se poprvé k serveru. Do té doby bude používán předdefinovaný účet správce s prázdným heslem. Pomocí předdefinovaného účtu správce můžete také odemknout pracovní plochu, pokud by se během dlouhé instalace zamknula. Po posledním restartování serveru bude předdefinovaný účet správce zakázán.

  Zapište si heslo k novému účtu správce a uložte je na bezpečném místě. Toto heslo bude třeba použít, pokud někdy budete potřebovat obnovit adresářové služby pomocí režimu obnovení adresářových služeb.

  Klepněte na tlačítko Další.

 13. Zobrazí se stránka se shrnutím nastavení. Chcete-li některé nastavení změnit, klepněte na tlačítko Zpět. V opačném případě klepněte na tlačítko Další

 14. Na stránce Rozbalování a instalace souborů bude zobrazen postup finálního procesu instalace. Tento proces určitou dobu trvá a počítač je během něj několikrát restartován.

 15. Po posledním restartování serveru se zobrazí stránka Instalace byla dokončena. Pokud zde budou uvedeny nějaké méně závažné problémy, klepněte na možnost Zobrazit problémy s instalací. Otevře se stránka Problémy při instalaci v nástroji Konzola systému Windows SBS. Vyřešte uvedené problémy.

 16. Klepněte v nástroji Konzola systému Windows SBS na tlačítko Domů a potom na možnost Začínáme – úlohy. Úkoly Začínáme byste měli provést ihned po dokončení instalace systému Windows SBS 2008. Další informace najdete dále v tomto dokumentu v části Getting Started Tasks.

Poznámka

Po dokončení instalace budete automaticky přihlášeni pomocí nového účtu správce, který jste přidali během instalace. Heslo předdefinovaného účtu správce bude nastaveno na stejnou hodnotu, jako je heslo nového účtu správce, a potom bude předdefinovaný účet správce zakázán.