Úprava vlastností rolí uživatelů

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Úpravy vlastností rolí uživatele

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klikněte na kartu Uživatelé a skupiny a poté na tlačítko Role uživatelů.

 3. V seznamu názvů rolí uživatelů klikněte na roli uživatele, kterou chcete upravit, a poté v části Role uživatele - úlohy klikněte položku Upravit vlastnosti role uživatele.

 4. Na stránce <Role uživatele> - vlastnosti proveďte libovolnou z těchto akcí:

  • Na kartě Obecné upravte popis.

  • Na kartě Vzdálený přístup změňte přístup na web Vzdálený webový přístup a povolte přístup k síti VPN.

  • Na kartě E-mail změňte kvóty poštovních schránek a maximální velikost poštovní schránky.

  • Na kartě Složky spravujte sdílené složky a přesměrování složek.

  • Na kartě Skupiny upravte členství ve skupinách.

  • Na kartě Weby změňte přístup na web Vzdálený webový přístup, k internímu webu nebo aplikaci Outlook Web Access.