Použití Konzoly serveru Windows SBS ke správě serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows SBS 2008 obsahuje rozhraní Konzola systému Windows SBS, které usnadňuje konfiguraci a správu sítě systému Windows SBS 2008. Pomocí rozhraní Konzola systému Windows SBS můžete provést následující úlohy správy:

  • zobrazení podrobného stavu sítě,

  • správa uživatelů a skupin v síti,

  • správa počítačů, tiskáren, faxů a síťového připojení,

  • správa přístupu a nastavení pro sdílené složky a weby,

  • správa zálohování, obnovení a úložiště dat,

  • přidávání a vlastní nastavení zpráv serveru,

  • správa nastavení aktualizací, antispywarových a antivirových programů a nastavení antivirové ochrany pro systém souborů.

Poznámka

Všechny ostatní prostředky v síti byste měli spravovat pomocí systému Windows Server 2008. Navíc byste měli provádět pokročilé úlohy správy pomocí systému Windows Server 2008.

V následující tabulce jsou uvedeny úkoly správy, které lze provést na kartách v rozhraní Konzola systému Windows SBS.

Název karty Konzoly serveru Windows SBS Úlohy správy a názvy karet

Domů

Obsahuje následující seznamy: Začínáme - úlohy, Časté úlohy a Odkazy na komunity. Na domovské stránce je také uveden oddíl Souhrn základních údajů o síti, kde je zobrazen stav sítě. Další informace o domovské stránce naleznete v tématu Getting Started Tasks.

Uživatelé a skupiny

Umožňuje spravovat uživatele a skupiny vytvořené v rozhraní Konzola systému Windows SBS. Obsahuje následující karty: Uživatelé, Role uživatelů a Skupiny. Další informace o použití rozhraní Konzola systému Windows SBS pro správu uživatelů a skupin naleznete v tématu Uživatelé a skupiny.

Důležité

Chcete-li spravovat uživatele a počítače, které nepoužívají systém Windows SBS, použijte nástroj Konzola pro správu uživatelů a počítačů služby Active Directory.

Síť

Umožňuje spravovat počítače, tiskárny, faxy a síťová připojení. Obsahuje následující kartu: Počítače, zařízení a připojení. Další informace o použití rozhraní Konzola systému Windows SBS pro správu sítě naleznete v tématu Síť.

Sdílené složky a weby

Umožňuje spravovat přístup a nastavení pro sdílené složky a weby. Obsahuje následující karty: Sdílené složky a Weby. Další informace o použití rozhraní Konzola systému Windows SBS pro správu sdílených složek a webů naleznete v tématu Sdílené složky a weby.

Zálohování a úložiště dat serveru

Umožňuje spravovat zálohování, obnovení a úložiště dat. Obsahuje následující karty: Zálohování a Úložiště serveru. Další informace o použití rozhraní Konzola systému Windows SBS pro správu zálohování a úložiště serveru naleznete v tématu Zálohování a úložiště dat serveru.

Sestavy

Umožňuje zobrazení sestav serveru, které lze přizpůsobit. Další informace o použití rozhraní Konzola systému Windows SBS ke sledování a vytváření sestav informací o síti naleznete v tématu Hlášení.

Zabezpečení

Umožňuje spravovat nastavení aktualizací, antispywarových a antivirových programů a nastavení antivirové ochrany pro systém souborů. Další informace o použití rozhraní Konzola systému Windows SBS pro správu zabezpečení sítě naleznete v tématu Zabezpečení.

Systém Windows SBS 2008 umožňuje provádět předchozí úlohy správy pomocí rozhraní Konzola systému Windows SBS z jakéhokoli místa – z klientského počítače v síti, z místní konzoly na serveru nebo z Internetu.