Změna přístupu k interním sdíleným složkám pro uživatelský účet

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna oprávnění pro přístup uživatele ke sdílené složce

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na položku Sdílené složky a weby.

  V seznamu se zobrazí sdílené složky umístěné na serveru.

 3. V zobrazení seznamu klepněte na sdílenou složku, ke které chcete přiřadit oprávnění pro přístup uživatele.

 4. V podokně Úlohy klepněte na položku Změnit oprávnění složky. Otevře se stránka Vlastnosti složky <FolderName>.

 5. V části Uživatelé a skupiny vyberte uživatele nebo skupinu, pro které chcete přiřadit nebo upravit oprávnění pro přístup. Zobrazí se oprávnění pro vybraného uživatele nebo skupinu.

 6. Proveďte jeden z následujících postupů:

  • Zaškrtněte políčko u každé úrovně přístupu, která má být přidělena vybranému uživateli nebo skupině.

  • Zrušte zaškrtnutí políčka u každé úrovně přístupu, která má být odebrána vybranému uživateli nebo skupině.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

Přidání nebo odebrání oprávnění pro uživatele nebo skupiny pro přístup ke sdílené složce

 1. Proveďte kroky 1 až 4 předchozího postupu.

 2. V části Uživatelé a skupiny klepněte na položku Přidat nebo odebrat. Zobrazí se dialogové okno s oprávněními Sdílené složky.

 3. Proveďte jeden z následujících postupů:

  • Chcete-li udělit oprávnění přístupu ke složce uživateli nebo skupině, vyberte v části Všichni uživatelé nebo skupiny jeden nebo více uživatelských nebo skupinových účtů a poté klepněte na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li odebrat oprávnění přístupu ke složce uživateli nebo skupině, vyberte v části Vybraní uživatelé nebo skupiny jeden nebo více uživatelských nebo skupinových účtů a poté klepněte na tlačítko Odebrat.

 4. Po dokončení přidávání nebo odebírání uživatelských či skupinových účtů klepněte na tlačítko OK.

 5. Pokud je to nutné, změňte na stránce Vlastnosti složky <FolderName> úroveň přístupu pro nově přidané uživatele nebo skupiny u kroků 5 až 7 výše uvedeného postupu.