Povolení miniaplikace Odkazy na ploše

Platí pro: Windows SBS 2008

Instalace systému Windows SBS 2008 povoluje miniaplikaci Odkazy na ploše ve výchozím nastavení. Pokud však uživatelé nemohou přistupovat k miniaplikaci Odkazy na ploše, bude možná nutné povolit tuto miniaplikaci ručně.

Povolení miniaplikace Odkazy na ploše

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na položku Uživatelé a skupiny.

  3. Klepněte na kartu Uživatelé.

  4. V části Uživatel - úlohy klepněte na položku Spravovat minaplikaci Odkazy na ploše. Zobrazí se stránka Miniaplikace Odkazy na ploše - vlastnosti.

  5. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Povolit miniaplikaci Odkazy na ploše.

  6. Klepněte na tlačítko OK.