Přidání nebo odebrání skupiny Fax Users

Platí pro: Windows SBS 2008

note
Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Přidání nebo odebrání členů skupiny Fax Users

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Síť a poté na tlačítko Zařízení.

  3. V podokně úloh klepněte na položku Konfigurovat skupinu Windows SBS Fax Users.

  4. V dialogovém okně Windows SBS Fax Users - vlastnosti změňte členy skupiny Fax Users provedením následujících kroků:

    • Klepněte na tlačítko Přidat a poté vyberte uživatele nebo skupinu, které chcete přidat do skupiny Fax Users systému Windows SBS.

    • Vyberte uživatele nebo skupinu, které chcete odebrat ze skupiny Fax Users systému Windows SBS, a poté klepněte na tlačítko Odebrat.

  5. Po dokončení klepněte na tlačítko Použít a poté pomocí tlačítka OK zavřete dialogové okno.