Usnadnění přístupu v systému Windows Small Business Server 2011 Standard

Platí pro: Windows SBS 2008

V systému Windows SBS 2008 můžete pomocí ovládacího panelu Centrum usnadnění přístupu nakonfigurovat nastavení usnadnění přístupu. Můžete také použít celou řadu klávesových zkratek. Podrobnosti naleznete v následujících tématech:

  • Co je nového ve funkcích Usnadnění přístupu?

  • Jaké funkce usnadnění nabízí systém Windows?

  • Klávesové zkratky

Poznámka

Informace v tomto tématu se vztahují k systému Windows Windows SBS 2008 i k systému Windows Server 2008.

Použití programu Předčítání

Chcete-li v systému Windows SBS 2008 používat program Předčítání (jedna z funkcí usnadnění přístupu), bude pravděpodobně nutné spustit službu Zvuk systému Windows. Můžete také nastavit typ spuštění služby na možnost Automaticky, aby byla služba vždy spuštěna při spuštění serveru.

Spuštění služby Zvuk systému Windows a změna typu spouštění na možnost Automaticky

  1. Klikněte na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a na položku Služby.

  2. V seznamu služeb dvakrát klikněte na položku Zvuk systému Windows.

  3. V seznamu Typ spouštění vyberte možnost Automaticky.

  4. Zobrazte stav služby. Pokud ještě není spuštěna, klikněte na možnost Spustit a pak na tlačítko OK.

Při spuštění služby Zvuk systému Windows operační systém automaticky spustí službu Koncové vytváření služby Windows Audio. Tyto dvě služby spolu spolupracují při správě zvuku a zvukových zařízení.

Další odkazy

Informace o používání programu Připojení ke vzdálené ploše na velkém monitoru naleznete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=94254 (stránka může být v angličtině).

Co je nového ve funkcích Usnadnění přístupu?

Tato verze systému Windows nově obsahuje Centrum usnadnění přístupu, což je centralizované místo pro nastavení usnadnění a programy usnadnění, které se dříve nacházely na panelu Možnosti usnadnění. Centrum usnadnění přístupu také obsahuje dotazník, na jehož základě vám systém může navrhnout nastavení a funkce usnadnění, které by pro vás mohly být užitečné.

Kde se nachází Centrum usnadnění přístupu?

Centrum usnadnění přístupu se nachází v Ovládacích panelech. Otevřete ovládací panel Centrum usnadnění přístupu kliknutím na tlačítko Start, kliknutím na příkaz Ovládací panely, kliknutím na položku Usnadnění přístupu a potom kliknutím na položku Centrum usnadnění přístupu.

Co se stalo se Správcem nástrojů?

Nahradil jej ovládací panel Centrum usnadnění přístupu. Pokud jste zvyklí otevírat Správce nástrojů pomocí kombinace klávesy Windows Ikona webu Windows Update + U, získáte i nyní stejné nastavení pomocí této klávesové zkratky. Nyní se pomocí této klávesové zkratky spustí Centrum usnadnění přístupu, kde je na jednom místě k dispozici více nastavení.

Co se stalo s Průvodcem funkcemi usnadnění?

Byl nahrazen volitelným dotazníkem v Centru usnadnění přístupu. Na základě odpovědí uvedených v dotazníku vám dotazník doporučí nastavení usnadnění a pomocné technologie a nastavení, díky kterým bude pro vás používání počítače snadnější.

Jaké funkce usnadnění nabízí systém Windows?

Systém Windows nabízí několik programů a nastavení, které umožňují snazší a pohodlnější používání počítače. Pokud potřebujete další funkce usnadnění, můžete do počítače přidat další pomocné technologické produkty. Další informace o produktech pro usnadnění a pomocných technologických produktech naleznete na webu Usnadnění přístupu společnosti Microsoft (stránka může být v angličtině).

Centrum usnadnění přístupu je hlavním místem, kde můžete zadat nastavení usnadnění přístupu a nastavit programy dostupné v systému Windows. Na ovládacím panelu Centrum usnadnění přístupu naleznete rychlý přístup k nastavení usnadnění přístupu a k programům, které jsou součástí systému Windows. Naleznete zde také odkaz na dotazník, který může systém Windows využít k doporučení vhodných nastavení.

  • Otevřete ovládací panel Centrum usnadnění přístupu kliknutím na tlačítko Start, kliknutím na příkaz Ovládací panely, kliknutím na položku Usnadnění přístupu a potom kliknutím na položku Centrum usnadnění přístupu.

Použití počítače bez monitoru

Součástí systému Windows je základní nástroj pro čtení obsahu obrazovky, který se nazývá Narrator a který nahlas čte text na obrazovce. Systém Windows je také vybaven nastavením pro zvukový popis videozáznamů a ovládání způsobu zobrazení dialogových oken.

Kromě toho jsou se systémem Windows kompatibilní mnohé další programy a hardware, které pomáhají zrakově postiženým, včetně nástrojů pro čtení obsahu obrazovky, výstupní zařízení pro komunikaci Braillovým písmem a další užitečné výrobky. Další informace naleznete na webu Microsoft Accessibility.

Nastavení zřetelnějšího zobrazení

Existuje několik nastavení, která usnadňují srozumitelnost informací na obrazovce. Chcete-li, aby byl obsah obrazovky lépe viditelný a čitelný, je například možné obrazovku zvětšit, upravit barvy obrazovky nebo také odstranit nadbytečné animace a obrázky na pozadí.

Použití počítače bez myši nebo klávesnice

Součástí systému Windows je klávesnice na obrazovce, pomocí které je možné zadávat znaky. Počítač lze také ovládat hlasovými příkazy a diktovat text do programů pomocí nástroje Rozpoznávání řeči.

Usnadnění použití myši

K ovládaní myši můžete použít klávesnici. Také lze změnit velikost a barvu ukazatele myši.

Usnadnění použití klávesnice

Chcete-li usnadnit zadávání kombinací kláves a psaní nebo ignorovat nechtěně stisknuté klávesy, můžete upravit reakci systému Windows na pohyby myší nebo vstupy z klávesnice.

Použití textu a vizuálních alternativ zvuků

Systém Windows dokáže nahradit dva typy zvukových informací jejich vizuálními ekvivalenty. Dokáže nahradit zvuky systému vizuálními varováními a také dokáže zobrazit textové titulky mluveného dialogu v multimediálních programech.

Zlepšení soustředění na čtení a psaní

Existuje několik nastavení, která mohou usnadnit soustředění na čtení nebo psaní. Pomocí programu Narrator můžete číst informace na obrazovce, můžete upravit reakci klávesnice na určité úhozy a nastavit, zda se zobrazí některé vizuální prvky.

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky zjednoduší komunikaci s počítačem tím, že nepotřebujete tak často používat myš.

Klávesové zkratky funkcí pro usnadnění přístupu

Stisknutá klávesa Akce

Pravý SHIFT po dobu osmi sekund

Zapnutí a vypnutí funkce Filtrování kláves

Levý ALT+levý SHIFT+PRINT SCREEN (nebo PRTSCRN)

Zapnutí nebo vypnutí funkce Vysoký kontrast

Levý ALT+levý SHIFT+NUM LOCK

Zapnutí nebo vypnutí funkce Myš klávesnicí

SHIFT pětkrát po sobě

Zapnutí nebo vypnutí funkce Jedním prstem

NUM LOCK po dobu pěti sekund

Zapnutí nebo vypnutí funkce Ozvučení kláves

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +U

Otevření ovládacího panelu Centrum usnadnění přístupu

Obecné klávesové zkratky

Stisknutá klávesa Akce

F1

Zobrazení nápovědy

CTRL+C

Zkopírování vybrané položky

CTRL+X

Vyjmutí vybrané položky

CTRL+V

Vložení vybrané položky

CTRL+Z

Vrácení akce zpět

CTRL+Y

Opakování akce

DELETE

Odstranění vybrané položky a její přesunutí do složky Koš

SHIFT+DELETE

Odstranění vybrané položky bez přesunutí do složky Koš

F2

Přejmenování vybrané položky

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesun kurzoru na začátek dalšího slova

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesun kurzoru na začátek předchozího slova

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesun kurzoru na začátek dalšího odstavce

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesun kurzoru na začátek předchozího odstavce

CTRL+SHIFT s klávesou se šipkou

Výběr bloku textu

SHIFT s libovolnou klávesou se šipkou

Výběr více než jedné položky v okně nebo na ploše nebo výběr textu v dokumentu

CTRL s libovolnou klávesou se šipkou+MEZERNÍK

Výběr několika jednotlivých položek v okně nebo na ploše

CTRL+A

Výběr všech položek v dokumentu nebo okně

F3

Vyhledání souboru nebo složky

ALT+ENTER

Zobrazení vlastností vybrané položky

ALT+F4

Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivního programu

ALT+MEZERNÍK

Otevření místní nabídky aktivního okna

CTRL+F4

Zavření aktivního dokumentu (v programech, které umožňují otevření více dokumentů současně)

ALT+TAB

Přepnutí mezi otevřenými položkami

CTRL+ALT+TAB

Použití kláves se šipkami k přepínání mezi otevřenými položkami

CTRL+posuvné kolečko myši

Změna velikosti ikon na ploše

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +TAB

Přepínání mezi programy na hlavním panelu pomocí funkce Přepínání oken 3D

CTRL+klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +TAB

Přepínání mezi programy na hlavním panelu pomocí kláves se šipkami prostřednictvím funkce Přepínání oken 3D

ALT+ESC

Přepínání mezi položkami v pořadí, v jakém byly otevřeny

F6

Přepínání mezi zobrazenými prvky v okně nebo na ploše

F4

Zobrazení seznamu panelu Adresa v programu Průzkumník systému Windows

SHIFT+F10

Zobrazení místní nabídky u vybrané položky

CTRL+ESC

Otevření nabídky Start

ALT+podtržené písmeno

Zobrazení odpovídající nabídky

ALT+podtržené písmeno

Provedení příkazu v nabídce (nebo jiného podtrženého příkazu)

F10

Aktivace panelu nabídek v aktivním programu

ŠIPKA VPRAVO

Otevření další nabídky směrem doprava nebo otevření podnabídky

ŠIPKA VLEVO

Otevření další nabídky směrem doleva nebo zavření podnabídky

F5

Aktualizace aktivního okna

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zobrazení složky o úroveň výš v programu Průzkumník systému Windows

ESC

Zrušení aktuální úlohy

CTRL+SHIFT+ESC

Spuštění programu Správce úloh

SHIFT, když vložíte disk CD

Zabránění automatickému přehrávání disku CD

Klávesové zkratky pro práci s dialogovými okny

Stisknutá klávesa Akce

CTRL+TAB

Přechod na další kartu

CTRL+SHIFT+TAB

Přechod na předchozí kartu

TAB

Přechod k další možnosti

SHIFT+TAB

Přechod k předchozí možnosti

ALT+podtržené písmeno

Provedení příkazu (nebo výběr možnosti), který se váže na příslušné písmeno

ENTER

Náhrada kliknutí myši pro mnoho vybraných příkazů

MEZERNÍK

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka, jestliže aktuální možnost je zaškrtávací políčko

Klávesy se šipkami

Výběr přepínače, pokud aktivní možnost je skupina přepínačů

F1

Zobrazení nápovědy

F4

Zobrazení položek aktivního seznamu

BACKSPACE

Otevření složky o úroveň výš, jestliže je vybrána složka v dialogovém okně Uložit jako nebo Otevřít

Klávesové zkratky pro klávesnice Microsoft

Stisknutá klávesa Akce

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update

Otevření nebo zavření nabídky Start

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +PAUSE

Zobrazení dialogového okna Vlastnosti systému

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +D

Zobrazení plochy

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +M

Minimalizace všech oken

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update SHIFT+M

Obnovení minimalizovaných oken na ploše

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +E

Otevření složky Počítač

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +F

Vyhledání souboru nebo složky

CTRL+klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +F

Vyhledání počítačů (pokud jste v síti)

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +L

Uzamčení počítače nebo přepnutí uživatelů

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +R

Otevření dialogového okna Spustit

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +T

Přepínání mezi programy na hlavním panelu

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +TAB

Přepínání mezi programy na hlavním panelu pomocí funkce Přepínání oken 3D

CTRL+klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +TAB

Přepínání mezi programy na hlavním panelu pomocí kláves se šipkami prostřednictvím funkce Přepínání oken 3D

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +MEZERNÍK

Přenesení všech miniaplikací do popředí a výběr Postranního panelu Windows

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +G

Přepínání mezi miniaplikacemi Postranního panelu Windows

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +U

Otevření ovládacího panelu Centrum usnadnění přístupu

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +X

Otevření Centra nastavení mobilních zařízení

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update s libovolnou číselnou klávesou

Otevření zástupce, který se nachází v pozici odpovídající číslu na panelu nástrojů Snadné spuštění. Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +1 například provede první klávesovou zkratku v nabídce Rychlé spuštění.

Klávesové zkratky v programu Průzkumník systému Windows

Stisknutá klávesa Akce

CTRL+N

Otevření nového okna

END

Zobrazení spodní části aktivního okna

HOME

Zobrazení horní části aktivního okna

F11

Maximalizace nebo minimalizace aktivního okna

NUM LOCK+hvězdička na numerické klávesnici (*)

Zobrazení všech podsložek vybrané složky

NUM LOCK+klávesa se znaménkem plus na numerické klávesnici (+)

Zobrazení obsahu vybrané složky

NUM LOCK+klávesa se znaménkem minus na numerické klávesnici (-)

Sbalení vybrané složky

ŠIPKA VLEVO

Sbalení aktuálně vybrané rozbalené položky nebo výběr nadřazené složky

ALT+ŠIPKA VLEVO

Zobrazení předchozí složky

ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení aktuálně vybrané sbalené položky nebo výběr první podsložky

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení další složky

CTRL+posuvné kolečko myši

Změna velikosti a vzhledu ikon souborů a složek

ALT+D

Výběr panelu Adresa

Klávesové zkratky pro postranní panel systému Windows

Stisknutá klávesa Akce

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +MEZERNÍK

Přenesení všech miniaplikací do popředí a výběr Postranního panelu Windows

Klávesa s logem systému Windows Ikona webu Windows Update +G

Přepínání mezi miniaplikacemi Postranního panelu Windows

TAB

Přepínání mezi ovládacími prvky Postranního panelu Windows

Klávesové zkratky v programu Windows Fotogalerie

Stisknutá klávesa Akce

CTRL+F

Otevření podokna Opravit

CTRL+P

Tisk vybraného obrázku

ENTER

Zobrazení vybraného obrázku ve větší velikosti

CTRL+I

Otevření nebo zavření podokna Podrobnosti

CTRL+TEČKA (.)

Otočení obrázku po směru hodinových ručiček

CTRL+ČÁRKA (,)

Otočení obrázku proti směru hodinových ručiček

F2

Přejmenování vybrané položky

CTRL+E

Hledání položky

ALT+ŠIPKA VLEVO

Zpět

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Vpřed

Znaménko plus na numerické klávesnici (+)

Přiblížení nebo změna velikosti miniatury obrázku

Znaménko mínus na numerické klávesnici (-)

Oddálení nebo změna velikosti miniatury obrázku

CTRL+posuvné kolečko myši

Změna velikosti miniatury obrázku

CTRL+B

Přizpůsobení velikosti

ŠIPKA VLEVO

Výběr předchozí položky

ŠIPKA DOLŮ

Výběr další položky nebo řádku

ŠIPKA NAHORU

Předchozí položka (Easel) nebo předchozí řádek (Miniatura)

PAGE UP

Předchozí obrazovka

PAGE DOWN

Další obrazovka

HOME

Výběr první položky

END

Výběr poslední položky

DELETE

Přesun vybrané položky do složky Koš

SHIFT+DELETE

Trvalé odstranění vybrané položky

ŠIPKA VLEVO

Sbalení uzlu

ŠIPKA VPRAVO

Rozbalení uzlu

Klávesové zkratky pro práci s videem

 

J

O jeden snímek zpět

K

Pozastavení přehrávání

L

O jeden snímek vpřed

I

Nastavení počátečního bodu střihu

O

Nastavení koncového bodu střihu

M

Rozdělení klipu

HOME

Zastavení a převíjení na začátek bodu střihu

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Přechod na další snímek

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na předchozí snímek

CTRL+K

Zastavení a převinutí přehrávání

CTRL+P

Přehrání od aktuálního umístění

HOME

Posun počátečního bodu střihu

END

Posun koncového bodu střihu

PAGE UP

Hledání nejbližšího bodu rozdělení před aktuálním umístěním

PAGE DOWN

Hledání nejbližšího bodu rozdělení za aktuálním umístěním

Klávesové zkratky v Nápovědě k systému Windows

Stisknutá klávesa Akce

ALT+C

Zobrazení obsahu

ALT+N

Zobrazení nabídky Nastavení připojení

F10

Zobrazení nabídky Možnosti

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na předchozí zobrazené téma

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Přechod na další (dříve zobrazené) téma

ALT+A

Zobrazení stránky podpory zákazníků

ALT+HOME

Zobrazení domovské stránky Nápovědy a podpora

HOME

Přechod na začátek tématu

END

Přechod na konec tématu

CTRL+F

Hledání v aktuálním tématu

CTRL+P

Tisk tématu

F3

Přechod do pole Hledat