Odstranění položek DNS zdrojového serveru pro migraci Windows SBS 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Po vyřazení zdrojového serveru z provozu budou na serveru DNS dál položky, které na zdrojový server odkazují. Tyto položky DNS je potřeba odstranit.

Postup odstranění položek DNS, které odkazují na zdrojový server

  1. Na cílovém serveru klikněte na Start, potom na Nástroje pro správu a potom na DNS.

  2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na Pokračovat.

  3. V konzole Správce DNS rozbalte název serveru a potom rozbalte Zóny dopředného vyhledávání.

  4. Klikněte pravým tlačítkem na první zónu, klikněte na Vlastnosti a potom klikněte na kartu Názvové servery.

  5. V textovém poli Názvové servery klikněte na položku, která odkazuje na zdrojový server, klikněte na Odebrat a potom klikněte na OK.

  6. Opakujte krok 5, dokud nebudou odebrané všechny odkazy na zdrojový server.

  7. Kliknutím na OK zavřete okno Vlastnosti.

  8. V konzole Správce DNS rozbalte Zóny zpětného vyhledávání.

  9. Opakováním kroků 4 až 7 odeberte všechny zóny zpětného vyhledávání, které odkazují na zdrojový server.