Odstranění sestavy sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Provedením této úlohy trvale odstraníte sestavu sítě, kterou jste vytvořili. Mějte na paměti, že při odstranění sestavy sítě budou odstraněny také všechny přidružené archivované sestavy.

Poznámka

Souhrnné hlášení sítě a Podrobné hlášení sítě, které server instaluje ve výchozím nastavení, nelze odstranit.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Odstranění sestavy sítě, kterou jste vytvořili

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Sestavy.

    Zobrazí se seznam sestav sítě, které jsou pro server naplánovány.

  3. Klepněte v seznamu na sestavu sítě, kterou chcete odstranit.

  4. V podokně úloh klepněte na odkaz Odstranit sestavu.