Instaluji systém Windows SBS 2008 z disku DVD

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokyny v této části proveďte, pouze pokud instalujete systém Windows SBS 2008 z disku DVD. Pokud byl počítač dodán s předinstalovaným systémem Windows SBS 2008, postupujte podle pokynů v části Mám v počítači předinstalovaný systém Windows SBS 2008 dříve v tomto dokumentu.

Pokud budou během instalace poskytnuty výchozí hodnoty obvyklé pro malé podniky, doporučujeme tyto hodnoty přijmout.

Důležité

Před instalací systému Windows SBS 2008 zkontrolujte, zda jste dokončili kroky v části Než začnete tohoto dokumentu.

Krok 1: Instalace operačního systému

Systém Windows SBS 2008 nejprve nainstaluje operační systém a pak zadáte informace o vaší organizaci, které budou použity ke konfiguraci operačního systému a dokončení instalace.

Důležité

Po instalaci operačního systému neprovádějte vlastní nastavení serveru, dokud nedokončíte Krok 2: Konfigurace operačního systému Windows SBS 2008.

Odhadovaná doba dokončení: Přibližně 30 minut. Odhadované doby dokončení v rámci tohoto postupu vycházejí z minimálních požadavků na hardware.)

Postup instalace operačního systému

 1. Připojte počítač k síti pomocí síťového kabelu.

  Důležité

  Pokud počítač odpojíte od sítě, může instalace skončit s chybou.

 2. Zapněte počítač a vložte disk DVD systému Windows SBS 2008 do jednotky DVD.

  Pokud provádíte bezobslužnou instalaci, připojte vyměnitelné médium (například disketovou jednotku nebo jednotku USB flash) obsahující soubory odpovědí. V závislosti na souborech odpovědí se nemusí zobrazit některé nebo žádné následující instalační obrazovky.

 3. Restartujte počítač. Po zobrazení zprávy Stisknutím libovolné klávesy spustíte systém z disku CD nebo DVD stiskněte libovolnou klávesu.

  Poznámka

  Jestliže se počítač nespustí z disku DVD, zkontrolujte, zda je jednotka CD-ROM uvedena jako první ve spouštěcí sekvenci systému BIOS. Další informace získáte v dokumentaci od výrobce počítače.

 4. Vyberte jazyk, který chcete nainstalovat, formát času a měny, a klávesnici či metodu vstupu a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Klepněte na tlačítko Nainstalovat.

 6. Zadejte kód Product Key do textového pole a pak klepněte na tlačítko Další.

 7. Přečtěte si licenční podmínky. Pokud s nimi souhlasíte, zaškrtněte políčko Souhlasím s licenčními podmínkami a pak klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka

  Pokud se rozhodnete nepřijmout licenční podmínky, nebude instalace pokračovat.

 8. Klepnutím na položku Vlastní (upřesnit) vyberte, kam chcete operační systém Windows nainstalovat.

 9. Vytvořte oddíl (je-li to nutné) a pak vyberte oddíl, na který chcete nainstalovat operační systém Windows.

  1. Pokud pevný disk není v seznamu uveden (například pevný disk SATA (Serial Advanced Technology Attachment)), je třeba načíst ovladače zařízení. Ovladač zařízení získejte od výrobce a uložte jej na vyměnitelné médium (například na disketovou jednotku nebo na jednotku USB flash). Připojte vyměnitelné médium k počítači a pak klepněte na možnost Načíst ovladač. Po načtení ovladače a zobrazení pevného disku v seznamu proveďte část c. nebo d. v tomto kroku.

   Tip

   Jestliže se rozhodnete, že není nutné načíst žádné ovladače zařízení pro přístup k pevnému disku, klepněte na stránce Vyberte ovladač, který chcete nainstalovat na tlačítko Zpět. Vrátíte se na stránku Kam chcete systém Windows nainstalovat?.

  2. Jestliže systém Windows SBS 2008 instalujete do počítače, ve kterém je spuštěn operační systém Windows nepodporující upgrade, doporučujeme odstranit systémový oddíl a pak znovu vytvořit nové oddíly. Pokud odstraníte oddíl, budou všechna data uložená na tomto oddílu trvale ztracena.

   Chcete-li odstranit oddíl, vyberte jej, klepněte na položku Možnosti jednotky (upřesnit) a pak klepněte na tlačítko Odstranit. Po odstranění systémového oddílu vytvořte oddíl pomocí pokynů v části c. nebo d. tohoto kroku.

   Poznámka

   Po klepnutí na položku Možnosti jednotky se tento oddíl znovu nezobrazí. V takovém případě přeskočte část kroku, která se týká možností jednotky.

  3. Chcete-li vytvořit oddíl z místa nerozděleného na oddíly, klepněte na pevný disk, který chcete rozdělit na oddíly, klepněte na položku Možnosti jednotky, klepněte na tlačítko Nový a pak do textového pole Velikost oddílu zadejte velikost oddílu, který chcete vytvořit. Pokud například používáte doporučenou velikost oddílu 60 gigabajtů (GB), zadejte hodnotu 61440 a pak klepněte na možnost Použít. Po vytvoření oddílu klepněte na tlačítko Další. Před pokračováním instalace bude formátován oddíl.

  4. Chcete-li vytvořit oddíl využívající veškeré místo nerozdělené na oddíly, klepněte na jednotku pevného disku, na níž chcete vytvořit oddíl, klepněte na možnost Možnosti jednotky, klepněte na tlačítko Nový a klepnutím na tlačítko Použít přijměte výchozí velikost oddílu. Po vytvoření oddílu klepněte na tlačítko Další. Před pokračováním instalace bude formátován oddíl.

   Důležité

   Po dokončení tohoto kroku nelze změnit oddíl, na který nainstalujete operační systém. Chcete-li oddíl změnit, je nutné systém Windows SBS 2008 přeinstalovat.

   Další informace naleznete v části Správa disků v článku Plánování sítě systému Windows Small Business Server 2008 na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104282).

Během instalace budou do instalační složky ve vašem počítači zkopírovány dočasné soubory, což trvá přibližně 15 minut. Po instalaci operačního systému Windows SBS 2008 se počítač restartuje. Nyní jste připraveni konfigurovat operační systém Windows SBS 2008.

Krok 2: Konfigurace operačního systému Windows SBS 2008

Během této fáze instalace se zobrazí výzva k zodpovězení několika otázek o vaší organizaci. Tyto informace budou použity ke konfiguraci operačního systému. Informace uvedené v Instalačním listu systému Windows SBS 2008 vám pomohou tyto otázky zodpovědět.

Důležité

Před zahájením tohoto kroku se přesvědčte, zda je místní síťový adaptér připojen ke směrovači nebo přepínači, který je zapnutý a správně funguje.

Odhadovaná doba dokončení: Přibližně 30 minut.

Konfigurace systému Windows SBS 2008

 1. Přečtěte si informace na stránce Pokračovat v instalaci a klepněte na tlačítko Další.

 2. Na stránce Kontrola nastavení hodin a časového pásma klepněte na položku Otevřete dialogové okno Datum a čas a zkontrolujte nastavení hodin a časového pásma. Vyberte nastavení data, času a časového pásma pro server. Po dokončení klepněte na tlačítko Další.

 3. Pokud je síť připojena k Internetu, klepněte na položku Získat nejnovější aktualizace instalace online (doporučeno). Získání nejnovějších aktualizací pomáhá zajistit úspěšnou instalaci.

  Jestliže síť není připojena k Internetu neb pokud se rozhodnete nezískávat aktualizace, klepněte na položku Nezískávat nejnovější aktualizace instalace.

  Poznámka

  Pokud během získávání nejnovějších aktualizací dojde k chybě, bude tato chyba zaznamenána na stránce Instalace byla dokončena.

  Zobrazí se stránka Připojování k serveru, kde můžete sledovat postup instalace.

 4. Na stránce Informace o společnosti zadejte informace o organizaci a pak klepněte na tlačítko Další. Tyto informace budou uloženy a použity ke konfiguraci nástrojů serveru, abyste nemuseli stejné informace zadávat několikrát.

 5. Na stránce Individuální nastavení serveru a sítě zadejte název serveru do textového pole Název serveru. Název serveru musí být jedinečný název v síti a po dokončení instalace nebude možné tento název změnit.

  Zadejte název interní domény do textového pole Název interní domény. Doména umožňuje spravovat přístup k prostředkům v síti (například k uživatelským účtům, klientským počítačům, sdíleným složkám nebo tiskárnám). Pro interní doménu je zadáno výchozí nastavení. Tento krok oddělí místní (interní) síť od internetové (externí) sítě.

  Poznámka

  Po dokončení tohoto kroku nebude možné název serveru nebo název interní domény změnit.

  Klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Přidání účtu správce zadejte informace pro nový účet správce. Název tohoto účtu nesmí být shodný s vestavěným účtem správce (Administrator).

  Důležité

  Nový účet správce se začne používat až po dokončení instalace a po prvním přihlášení uživatele k serveru. Do té doby se bude používat vestavěný účet správce s prázdným heslem. Vestavěný účet správce lze použít také k odemknutí plochy, pokud dojde k jejímu zamknutí během dlouhé instalace. Vestavěný účet správce bude zakázán po posledním restartování serveru.

  Zapište si heslo účtu správce a uložte je na bezpečné místo. Toto heslo použijete, pokud bude v budoucnu nutné obnovit adresářové služby pomocí Režimu obnovení adresářových služeb.

  Klepněte na tlačítko Další.

 7. Zobrazí se stránka se souhrnem nastavení. Chcete-li některé možnosti nastavení změnit, klepněte na tlačítko Zpět. V opačném případě klepněte na tlačítko Další.

 8. Stránka Rozbalování a instalace souborů zobrazí postup posledního procesu instalace. Tato akce může chvíli trvat a počítač se několikrát restartuje.

 9. Po posledním restartování serveru se zobrazí stránka Instalace byla dokončena. Pokud se zobrazí seznam s méně závažnými problémy, klepněte na možnost Zobrazit problémy s instalací. Otevře se stránka Problémy s instalací konzoly Konzola systému Windows SBS. Vyřešte problémy s instalací.

 10. Klepněte na domovskou stránku konzoly Konzola systému Windows SBS a pak klepněte na možnost Začínáme - úlohy. Úkoly v části Začínáme je třeba provést ihned po dokončení instalace systému Windows SBS 2008. Další informace naleznete v části Getting Started Tasks dále v tomto dokumentu.

Poznámka

Po dokončení instalace budete automaticky přihlášeni pomocí nového účtu správce, který jste přidali během instalace. Heslo vestavěného účtu správce bude nastaveno na stejné heslo jako u nového účtu správce a poté bude vestavěný účet správce zakázán.