Zobrazení nebo změna vlastností faxmodemu

Platí pro: Windows SBS 2008

note
Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Zobrazení nebo změna vlastností faxmodemu

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Síť a potom klepněte na kartu Zařízení.

  3. V seznamu Faxová zařízení klepněte na modem, jehož vlastnosti chcete změnit, a potom v podokně úloh klepněte na odkaz Upravit vlastnosti <název_modemu>.

  4. V dialogovém okně Vlastnosti faxového zařízení zkontrolujte nebo změňte vlastnosti na kartě Obecné a potom klepněte na tlačítko OK.