Změna členů účtu skupiny

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna členů účtu skupiny

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny, na tlačítko Skupiny a poté klepněte na skupinu, jejíž členy chcete změnit.

  3. V podokně úloh klepněte na položku Změnit členství ve skupině.

  4. V dialogovém okně Změnit členství ve skupině změňte členy účtu skupiny provedením následujících kroků:

    • Vyberte uživatelský účet nebo skupinu, kterou chcete přidat do účtu skupiny, a poté klepněte na tlačítko Přidat.

    • Vyberte uživatelský účet nebo skupinu, kterou chcete odebrat z účtu skupiny, a poté klepněte na tlačítko Odebrat.

  5. Po dokončení úprav členství ve skupině použijte změny a poté klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.