Otevření portů v bráně firewall

Platí pro: Windows SBS 2008

Při instalaci obchodních aplikací nebo jiných programů a služeb může být nutné otevřít v serverové bráně firewall další porty.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Otevření portu v serverové bráně firewall pro nainstalovaný program

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. V navigačním pruhu klikněte na odkaz Síť a potom na položku Připojení.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Serverová brána firewallu a potom klikněte na příkaz Zobrazit vlastnosti brány firewall.

 4. Klikněte na kartu Upřesnit a potom na položku Správa pravidel.

 5. Klikněte na položku Povolit program v bráně firewall systému Windows.

 6. Na stránce Povolené programy klikněte na položku Změnit nastavení.

 7. Vyhledejte nainstalovaný program nebo funkci, které chcete povolit, a zaškrtněte políčko u názvu dané položky.

  Poznámka

  Pokud se program nebo funkce, které chcete povolit, nezobrazují v seznamu programů, klikněte na položku Povolit jiný programa vyberte program, který chcete povolit, nebo na něj přejděte.

 8. Klikněte na tlačítko OK.