Synchronizovat nyní

Platí pro: Windows SBS 2008

Ve výchozím nastavení je naplánováno automatické spouštění synchronizace aktualizací každou noc v 1:00. Během synchronizace načte server služby Windows Server Update Services nejnovější definice aktualizací z webu Microsoft Update. Po synchronizaci těchto definic aktualizací provede každý počítač v síti systému Windows SBS 2008 vyhodnocení kompatibility a určí, zda je třeba použít nějakou novou aktualizaci. Chybějící aktualizace jsou automaticky nabízeny, pokud splňují zásady schvalování systému Windows SBS 2008 nebo jsou uvedeny jako volitelné aktualizace v nástroji Konzola systému Windows SBS.

V některých případech můžete chtít provést synchronizaci aktualizací ručně. Mohlo se například stát, že předchozí plánovaná synchronizace nebyla úspěšně dokončena, nebo se můžete dozvědět, že v době od poslední úspěšné synchronizace byly vydány nové důležité aplikace.

Ruční spuštění synchronizace aktualizací

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Zabezpečení a potom klepněte na kartu Aktualizace.

  3. V podokně úloh klepněte na odkaz Synchronizovat nyní a potom klepněte na tlačítko OK.

    Poznámka

    Synchronizace může trvat několik minut. Chcete-li během synchronizace pokračovat v práci s nástrojem Konzola systému Windows SBS, klepněte v dialogovém okně Aktualizace softwaru na tlačítko Skrýt. Dialogové okno můžete znovu otevřít klepnutím na položku Synchronizovat nyní.