Odebrání účtu skupiny

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Odebrání účtu skupiny

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Uživatelé a skupiny a potom klepněte na kartu Skupiny.

  3. Vyberte účet skupiny, který chcete odebrat, a v podokně úloh klepněte na odkaz Odebrat skupinu.

  4. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte odstranění.