Zobrazení nebo konfigurace možností odchozích internetových e-mailů

Platí pro: Windows SBS 2008

Dokončením této úlohy nakonfigurujte další nastavení, které umožňuje odesílání e-mailů v Internetu.

Poznámka

Chcete-li zobrazit nebo konfigurovat možnosti pro odchozí internetové e-maily, je třeba nejprve provést úlohu Nastavit internetovou adresu (pokud jste ji ještě neprovedli). Další informace získáte v tématu Nastavení internetové adresy

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Zobrazení nebo konfigurace možností odchozích internetových e-mailů

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Síť a potom klepněte na kartu Připojení.

  Otevře se zobrazení seznamu s informacemi o síťových připojeních.

 3. V zobrazení seznamu klepněte na položku Inteligentní hostitel pro e-mail v Internetu.

 4. V podokně Úlohy klepněte na odkaz Zobrazit vlastnosti odchozího e-mailu v Internetu. Zobrazí se průvodce Konfigurovat poštu v Internetu.

 5. Podle pokynů v průvodci můžete zobrazit nebo změnit následující možnosti:

  • název serveru inteligentního hostitele,

  • uživatelské jméno a heslo používané k přihlášení na server inteligentního hostitele, je-li požadováno.