Zobrazení stavu zabezpečení a informací o něm

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows SBS 2008 poskytuje informace o funkcích, které zvyšují zabezpečení sítě. Na kartě Zabezpečení v nástroji Konzola systému Windows SBS můžete zobrazit následující informace:

 • Základy zabezpečení

  Souhrnné informace, které se vztahují k součástem poskytujícím zabezpečení serveru a dalších počítačů v síti. Server vyhodnocuje celkový stav jednotlivých součástí zabezpečení a zjištěné informace zobrazuje na kartách Domů a Zabezpečení v nástroji Konzola systému Windows SBS, v souhrnném hlášení sítě a v podrobném hlášení sítě.

 • Souhrn ochrany

  Souhrnná sestava o antivirovém a antispywarovém softwaru, který je nainstalován v počítačích v síti. Tyto informace se zobrazují v odděleném okně.

Zobrazení souhrnu antivirové a antispywarové ochrany nainstalované v počítačích v síti

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit souhrnnou sestavu antivirového softwaru nainstalovaného v jednotlivých počítačích v síti, klepněte na možnost Zobrazit souhrn ochrany proti virům pro systém souborů.

  • Chcete-li zobrazit souhrnnou sestavu antispywarového softwaru nainstalovaného v jednotlivých počítačích v síti, klepněte na možnost Zobrazit souhrn ochrany proti spywaru a malwaru.

Zobrazení souhrnných informací o jednotlivých součástech zabezpečení sítě

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Zabezpečení a potom klepněte na kartu Zabezpečení. V seznamu se zobrazí informace o součástech zabezpečení nainstalovaných na serveru.

 3. Vyberte požadovanou součást zabezpečení klepnutím. Souhrnné informace o dané součásti se zobrazí v podokně podrobností.