Odebrání role uživatele

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Odebrání role uživatele

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a potom klepněte na kartu Role uživatelů.

  3. V seznamu Název role uživatele klepněte na roli, kterou chcete odebrat, a potom v podokně úloh klepněte na položku Odebrat roli uživatele.

  4. Pokud existují uživatelské účty založené na dané roli, zobrazí se zpráva s informací, že před odebráním role uživatele je třeba odebrat tyto uživatelské účty. Klepněte na tlačítko OK. Dokončete průvodce, který se zobrazí, a potom klepněte na položku Odebrat roli uživatele znovu.

  5. V upozorňující zprávě o odebrání role uživatele klepněte na tlačítko Ano.