Přesměrování domény na web služby Office Live Small Business

Platí pro: Windows SBS 2008

Tento krok proveďte pouze v případě, že jste výběrem možnosti Nesměrovat webový provoz pro doménu <název_domény> na web služby Office Live Small Business v průvodci nastavením webů služby Office Live Small Business zvolili možnost nepřesměrovat název domény a nyní chcete nastavit přesměrování názvu domény na podnikový web hostovaný službou Office Live.

note
Chcete-li přesměrovat název domény na podnikový web hostovaný službou Office Live, je třeba nejprve dokončit průvodce nastavením webů služby Office Live Small Business.

Částečné přesměrování názvu domény na podnikový web hostovaný službou Office Live Small Business

  1. Nakonfigurujte veřejný web služby Office Live Small Business pro částečné předelegování domény nebo pro přesměrování pouze webu. Postupujte podle podrobných pokynů k částečnému přesměrování názvu domény na web služby Office Live Small Business v článku o přesměrování názvu domény do služby Microsoft Office Live Small Business na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117766) (stránka může být v angličtině).

  2. Aktualizujte nebo vytvořte záznamy prostředků o hostiteli (A) pro doménu www a kořenovou doménu u svého poskytovatele názvů domén tak, aby odkazovaly na IP adresy podnikového webu a webu podnikových aplikací. Postupujte podle pokynů v článku o správě webů služby Office Live Small Business v systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=116317).

  3. Aktualizujte odkazy na weby služby Office Live Small Business na serveru v době od 24 do 48 hodin po aktualizaci nastavení služby DNS u vašeho poskytovatele názvů domén. Podrobné pokyny najdete v tématu Aktualizace odkazů webů služby Office Live Small Business na serveru.