Zobrazení obsahu sdílené složky

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Zobrazení obsahu sdílené složky

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na položku Sdílené složky a weby.

    Seznam zobrazí sdílené složky uložené na serveru.

  3. V zobrazení seznamu klepněte pravým tlačítkem myši na místo, kde chcete zobrazit obsah složky, a pak klepněte na příkaz Procházet tuto složku.

    Aplikace Průzkumník Windows se otevře v novém okně a zobrazí obsah složky.