Nápověda ke klientskému počítači se systémem Windows Small Business Server 2011 Standard

Platí pro: Windows SBS 2008

V tomto článku je vysvětlen způsob, jakým software serveru Windows® Small Business Server 2008 (Windows SBS 2008) poskytuje platformu pro počítačovou síť vaší organizace. Zároveň uvádí informace o síťových nástrojích, které jsou k dispozici v rámci systému Windows SBS 2008 a které pomáhají uživatelům v produktivnější organizaci práce a v efektivnější komunikaci se spolupracovníky, zákazníky a partnery.

Vaše počítačová síť

Server je počítač, kde jsou uloženy a spravovány informace. Server lze použít k připojení k dalším počítačům a zařízením v síti. Ostatní počítače a zařízení se nazývají „klienti“. Síť organizace je skupina počítačů, které jsou propojeny pomocí serveru. Propojením počítačů v síti lze jednodušeji sdílet informace a prostředky mezi počítači.

Pomocí serveru lze bezpečně sdílet soubory a prostředky. Server poskytuje zálohu a úložiště dat a přístup k e-mailu a Internetu. Pomocí serveru může například více zaměstnanců přistupovat k e-mailovému systému organizace a zároveň k Internetu. Zároveň mohou zaměstnanci sdílet stejnou tiskárnu a další vybavení kanceláře.

Funkce systému Windows Small Business Server 2011 Standard

Systém Windows SBS 2008 poskytuje platformu pro počítačovou síť vaší organizace. Disponuje funkcemi a nástroji, které pomáhají lidem ve vaší organizaci s následujícími činnostmi:

 • Maximalizace osobní produktivity a produktivity týmu.

 • Spolupráce na projektech, sdílení dokumentů, koordinace časových plánů a sdílení tiskáren.

 • Vzdálený přístup k síti mimo kancelář.

 • Snadná komunikace se zákazníky a spolupracovníky.

 • Správa e-mailů, kontaktů a kalendářů.

 • Odesílání faxů přímo z osobního počítače.

 • Stálé připojení pomocí zařízení založených na softwaru Windows Mobile®.

 • Uchování zabezpečených dat.

 • Zabránění neoprávněným přístupům k informacím.

 • Omezení nevyžádané pošty.

 • Automatické zálohování a obnovování souborů.

Přihlašování a používání hesel

Chcete-li zabránit neoprávněným osobám v přístupu k datům a informacím uloženým na serveru organizace, budete se muset přihlásit pomocí jedinečného uživatelského jména a hesla. Tato pověření poskytuje správce sítě. Při prvním přihlášení pomocí těchto oprávnění byste si měli změnit své heslo.

Poznámka

Své heslo si nikam nepište, nevystavujte jej nikde v blízkosti pracovního stolu ani jej nesdílejte se spolupracovníky. Pokud někdo jiný zná vaše heslo, může jej použít k přístupu k soukromým informacím společnosti. Jste zodpovědní za ochranu svého síťového hesla.

Další informace o heslech naleznete v průvodci pro informačního pracovníka systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196316).

E-mailové zprávy

Součástí systému Windows SBS 2008 je e-mailový systém, který můžete používat k odesílání e-mailů uvnitř organizace a mimo ni. E-mail je uložen na serveru, což znamená, že nemusíte být připojení k Internetu, abyste mohli odesílat a přijímat e-maily. Když odesíláte e-mail osobě ve vaší organizaci, můžete použít její jméno (například Jana Nováková) jako e-mailovou adresu namísto standardní e-mailové adresy Internetu (například jananovakova@contoso.com).

E-mailový systém je webová verze aplikace Microsoft® Office Outlook® s názvem Outlook Web Access (OWA). Když ji spustíte z internetového prohlížeče (jako je Windows Internet Explorer), můžete:

 • Odesílat a přijímat e-mailové zprávy s klienty a spolupracovníky.

 • Přistupovat k poštovní schránce v kanceláři, z domova nebo při cestování.

Poznámka

Přístup k e-mailu z počítače v síti pomocí aplikace Internet Explorer: Spusťte aplikaci Internet Explorer a poté v části Oblíbené položky klikněte na příkaz Zkontrolovat e-mail.

Poštovní schránky

Vaše poštovní schránka na serveru Windows SBS 2008 je sada složek, ve kterých může být uloženo několik tisíců e-mailových zpráv. Zároveň jsou v ní ale také uloženy informace kalendáře, seznamy úkolů a e-mailové přílohy. Velké e-mailové přílohy (například dlouhé dokumenty, fotografie, hudba, videoklipy a obrázky) mohou rychle zabrat místo v poštovní schránce, které pro vás bylo vyhrazeno. Pokud přijímáte velké přílohy, zvažte jejich uložení na pevný disk a poté odstranění příslušné e-mailové zprávy. Když se velikost vaší poštovní schránky přiblíží maximální kapacitě, obdržíte varovnou e-mailovou zprávu.

Mějte na paměti, že většina e-mailových systémů omezuje velikost příchozích e-mailových zpráv. Někdy musí být e-mailové zprávy menší než 1 MB.

Počítačové viry

Počítačové viry jsou často odesílány jako přílohy e-mailových zpráv. Tyto přílohy jsou většinou ve formě programů (například soubory .exe) nebo skriptů (například soubory .vbs nebo .js). Když otevíráte přílohy e-mailů, vystavujete svůj počítač riziku napadení nebezpečnými viry a jejich šíření. Chcete-li ochránit data ve svém počítači a na serveru organizace, postupujte podle následujících doporučení:

 • Neotevírejte nikdy přílohy e-mailů od osob, které neznáte.

 • Buďte opatrní při otevírání příloh e-mailů, které neočekávaně obdržíte od osob, které znáte, zvláště pokud obsahují přílohy ve formě programu nebo skriptu. Viry se mohou samy odesílat e-mailem, a tak je možné přijmout viry od osob, které neví nic o přítomnosti viru ve svém počítači.

Kontrola pracovního e-mailu vzdáleně

Chcete-li vzdáleně kontrolovat svůj pracovní e-mail, můžete k e-mailu přistupovat pomocí technologie Windows SBS 2008 Vzdálený webový přístup nebo přímo pomocí Internetu. To vám umožňuje přistupovat k poštovní schránce z hotelu, letiště nebo jiného vzdáleného místa. Připojení, které je vytvořené k počítači se systémem Windows SBS 2008, je zabezpečené, což pomáhá zabránit ohrožení uživatelského jména a hesla.

Pomocí aplikace OWA můžete provádět mnoho stejných úkonů, které lze provádět v aplikaci Outlook. Můžete například:

 • Kontrolovat e-mail, kalendář, kontakty a další složky aplikace Outlook.

 • Odesílat e-maily a žádosti o schůzku.

 • Přesouvat e-mailové zprávy ze složky Doručená pošta do ostatních složek.

 • Přikládat soubory nebo audio a videoklipy ke zprávě.

 • Přijímat oznámení o přijetí nového e-mailu.

 • Přijímat připomenutí schůzek.

Další informace o technologii Vzdálený webový přístup naleznete v tématu Vzdálený webový přístup dále v tomto dokumentu.

Podrobné informace a pokyny týkající se použití aplikace OWA naleznete v průvodci pro informačního pracovníka na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196322).

Použití aplikace Outlook na libovolném místě

K e-mailovým zprávám ze serveru se systémem Windows SBS 2008 můžete přistupovat přes Internet pomocí funkce s názvem Outlook Anywhere (známé též jako RPC přes HTTP), pokud používáte aplikaci Microsoft® Office Outlook® 2003, Outlook 2007 nebo Outlook 2010. To znamená, že můžete vzdáleně přistupovat k e-mailovému účtu na serveru z Internetu, když pracujete mimo bránu firewall organizace. Nepotřebujete bezpečnostní hardware ani software (například čipové karty a tokeny zabezpečení) ani nemusíte navazovat připojení k serveru pomocí sítě VPN.

Pokud k e-mailovým zprávám přistupujete pomocí aplikace Outlook 2010 nebo Outlook 2007, měl by Microsoft Exchange Server 2010 a aplikace Outlook nakonfigurovat automaticky všechna nastavení poté, co zadáte e-mailovou adresu při vytváření e-mailového profilu. (Aplikace Outlook používá e-mailové profily k zapamatování e-mailových účtů, které používáte, a umístění dat pro každý účet.)

Pokud přistupujete k e-mailovým zprávám pomocí aplikace Outlook 2003, nakonfigurujte nastavení aplikace Outlook ručně. Pokyny ke konfiguraci funkce Outlook Anywhere naleznete v tématu Použití funkce Outlook Anywhere v technické knihovně systému Windows SBS 2011 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=201998).

Další informace o vzdálené kontrole e-mailů naleznete v průvodci pro informačního pracovníka na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196325).

Přístup k souborům a složkám a jejich sdílení

V síti Windows SBS 2008 můžete přistupovat k souborům a sdílet je ze složek ve vašem počítači, interních webových stránek organizace nebo sdílených složek na serveru.

Poznámka

Můžete sdílet složky ve svém počítači. Buďte však opatrní při určování, kdo může přistupovat k informacím v těchto složkách. Pokud chcete sdílet soubor nebo složku, je nejlepším řešením použití interního webu nebo sdílené složky na serveru.

Přístup k souborům a složkám v počítači

Soubory ve vašem počítači jsou určeny pro vaše použití a obvykle je nesdílíte se spolupracovníky. Přesměrování složek je funkce, která je k dispozici v systému Windows SBS 2008, což umožňuje uložení souborů a složek z místního počítače (například Dokumenty, Obrázky, Videa a Hudba) na serveru. Soubory uložené v přesměrované složce nejsou přístupné pro spolupracovníky. Uložení souborů a složek na serveru vám umožňuje přistupovat k nim z libovolného počítače v síti, ke kterému máte oprávnění pro přihlášení. Kontaktujte správce sítě, abyste zjistili, zda jsou soubory a složky z vašeho místního počítače přesměrovány na server.

Přístup k souborům a složkám sdíleným na interním webu

Interní web organizace na serveru Windows SBS 2008 se standardně nazývá „Interní web“. Správce sítě může změnit tento výchozí název. Interní web poskytuje knihovny dokumentů, kde lze sdílet soubory a složky se spolupracovníky. Ve výchozím nastavení mohou všichni síťoví uživatelé přistupovat k souborům a složkám na tomto webu. Proto se ujistěte, že informace, které ukládáte v těchto knihovnách dokumentů, chcete zpřístupnit pro spolupracovníky. Pokud máte správná oprávnění uživatelského účtu, můžete vytvářet knihovny dokumentů na interním webu a případně omezit přístup pro vybranou skupinu spolupracovníků.

Přístup k souborům a složkám sdíleným na serveru

Své složky můžete na serveru sdílet se svými spolupracovníky a můžete přistupovat do jejich sdílených složek. Sdílené složky jsou užitečné, pokud nechcete používat interní web nebo potřebujete sdílet typy souborů, které nelze uložit do knihovny dokumentů, jako jsou například spustitelné soubory. Ve výchozím nastavení má každý uživatel v doméně serveru Windows SBS 2008 sdílenou složku v umístění \\<server>SdílenéPoložkyUživatele\<uživatelské_jméno>. Zpočátku má pouze uživatel přístup k této sdílené složce. Můžete však nastavit oprávnění složky, abyste mohli sdílet důležité dokumenty se svými spolupracovníky.

Podrobné informace o pokynech týkajících se přístupu a sdílení souborů a složek na serveru naleznete v průvodci pro informačního pracovníka na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196327).

Vzdálený webový přístup

Vzdálený webový přístup je zabezpečený webový vstup pro místní a vzdálený přístup k prostředkům uloženým v síti Windows SBS 2008. K technologii Vzdálený webový přístup lze přistupovat z kanceláře a z jakéhokoli vzdáleného místa, kde je k dispozici počítač s přístupem k Internetu.

Přístup na web Vzdálený webový přístup organizace pomocí aplikace Internet Explorer z počítače připojeného k síti: V počítači spusťte aplikaci Internet Explorer, klikněte na položku Oblíbené položky a poté na položku Vzdálený webový přístup. Chcete-li na web Vzdálený webový přístup přejít ze vzdáleného počítače, obraťte se na správce sítě s žádostí o poskytnutí internetové adresy.

Po přihlášení na web Vzdálený webový přístup můžete přistupovat k prostředkům uloženým v síti Windows SBS 2008, jako je interní web, e-mail, aplikace a soubory.

Pokud není v počítači, který používáte pro přístup na web Vzdálený webový přístup, nainstalovaný důvěryhodný certifikát, zobrazí se chybová zpráva „Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu“. Chcete-li vyřešit tuto chybu, můžete nainstalovat samostatně vydaný certifikát v počítači. Zkopírujte instalační balíček samostatně vydaného certifikátu ze serveru do vyměnitelného zařízení pro ukládání (jako je jednotka USB) a poté spusťte tuto aplikaci ve vzdáleném počítači a nainstalujte v něm certifikát podepsaný svým držitelem.

Podrobné informace o instalaci certifikátu podepsaného svým držitelem v počítači naleznete na interním webu organizace. Zde v části Oznámení klikněte na položku Nainstalovat certifikát zabezpečení serveru do vzdáleného počítače.

Tabulka 1 uvádí úkoly, které jsou k dispozici po přihlášení na web Vzdálený webový přístup pomocí síťového uživatelského jména a hesla.

Tabulka 1   Úlohy Vzdáleného webového přístupu

Úloha Popis

Kontrola e-mailu

Máte možnost kontroly e-mailů prostřednictvím Internetu.

Počítače

Připojte se k jakémukoli počítači v síti (pro který máte oprávnění) a přistupujte k pracovní ploše, aplikacím, souborům a dalším prostředkům, jako byste byli u počítače v kanceláři.

Interní web

Otevře interní web organizace. Z tohoto webu můžete přistupovat ke stejným prostředkům interního webu, které jsou dostupné ve vaší kanceláři.

Sdílené složky

Slouží k otevírání a procházení sdílených složek.

 

   

Odkazy organizace

Uvádí důležité odkazy (nakonfigurované správcem sítě) na obsah nebo weby, které vám mohou pomoci v plnění každodenních úkolů. Tato část standardně zahrnuje:

Odkazy pro správu

(pouze správci sítě)

Uvádí odkazy, které jsou viditelné pouze pro správce sítě.

Podrobné informace a pokyny týkající se použití aplikace Vzdálený webový přístup naleznete v průvodci pro informačního pracovníka na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196329).

Interní web

Pomocí interního webu můžete sdílet informace (jako jsou dokumenty, fotografie a nadcházející události) z centrálního umístění. Tento web obsahuje následující části:

 • Oznámení   Správce sítě může sdílet důležitá oznámení o vaší organizaci. Ve výchozím nastavení obsahuje tato část uvítání a podrobné pokyny pro instalaci samostatně vydaného certifikátu ve vzdáleném počítači.

 • Kalendář organizace   Tým může koordinovat schůzky, dovolené a další události týkající se organizace.

 • Odkazy   Tato část obsahuje odkaz na tento dokument nápovědy klientského počítače se systémem Windows® Small Business Server 2008. 

 • Faxové centrum   Místo pro uložení příchozích a odchozích faxů.

Chcete-li získat přístup k internímu webu své organizace, postupujte takto: V počítači, který je připojený k síti Windows SBS 2008, spusťte aplikaci Microsoft Internet Explorer®, klikněte na nabídku Oblíbené položky a poté klikněte na příkaz Interní web.

Podrobné informace o pokynech týkajících se použití interního webu naleznete v průvodci pro informačního pracovníka na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196330).

Práce ze vzdáleného místa

Ať jste na telefonu nebo na pracovní cestě mimo kancelář, můžete pomocí nástrojů v systému Windows SBS 2008 přistupovat k firemním prostředkům, jako je e-mail, kontakty, kalendáře, firemní aplikace, interní weby, soubory a složky nebo stolní počítač. K síti Windows SBS 2008 se můžete vzdáleně připojit pomocí webu Vzdálený webový přístup nebo sítě VPN z libovolného počítače připojeného k Internetu.

Připojení k síti pomocí Vzdáleného webového přístupu

Pomocí webu Vzdálený webový přístup se můžete vzdáleně připojit k síti Windows SBS 2008 organizace pomocí internetového prohlížeče z libovolného počítače připojeného k Internetu. Chcete-li získat adresu webu Vzdálený webový přístup ve vaší společnosti, obraťte se na správce sítě. Po přihlášení k webu Vzdálený webový přístup můžete přistupovat k prostředkům v síti Windows SBS 2008 (jako je e-mail, interní web, aplikace, soubory a další prostředky), jako byste seděli u počítače v kanceláři.

Další informace o funkcích, které jsou k dispozici na webu Vzdálený webový přístup, naleznete v části Vzdálený webový přístup uvedené výše v tomto tématu.

Připojení k síti pomocí sítě VPN

Pomocí sítě VPN se můžete připojit k síti Windows SBS 2008 ze vzdáleného počítače a přistupovat k síťovým prostředkům. Je však doporučeno používat web Vzdálený webový přístup, kdykoli je to možné. Připojení VPN byste měli používat, pouze pokud je v počítači spuštěná firemní aplikace, která vyžaduje připojení k síti, a pokud nemáte počítač pro připojení do vnitřní části sítě.

Další informace o použití sítě VPN pro připojení k síti Windows SBS 2008 naleznete v průvodci pro informačního pracovníka na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196331).

Mobilní zařízení

Pomocí zařízení se systémem Windows Mobile můžete přistupovat k e-mailu, kalendáři, kontaktům a úlohám ze serveru se systémem Windows SBS 2008. Když připojíte zařízení se systémem Windows Mobile k počítači, můžete synchronizovat data mezi zařízeními a počítačem.

Připojování mobilních zařízení

Pomocí kolébky nebo kabelu dodaného se zařízením Windows Mobile připojíte mobilní zařízení k počítači.

 • V případě počítačů s operačním systémem Windows Vista® postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace Centrum zařízení Windows Mobile.

 • V případě počítačů s operačním systémem vydání Windows XP postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace ActiveSync.

Použití certifikátů v zařízeních se systémem Windows Mobile

Chcete-li pomocí zařízení se systémem Windows Mobile přistupovat k prostředkům na serveru, je nutné mít nainstalovaný certifikát zabezpečení v mobilním zařízení. V závislosti na typu certifikátu zabezpečení používaném serverem proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud vaše společnost používá důvěryhodný certifikát, pak není třeba provádět žádnou konfiguraci po nakonfigurování mobilního zařízení pro komunikaci se serverem Windows SBS 2008.

 • Pokud vaše společnost používá samostatně vydaný certifikát, je třeba při připojení mobilního zařízení k počítači spustit instalační balíček certifikátu pro instalaci certifikátu do zařízení se softwarem Windows Mobile. Pokyny o spuštění instalačního balíčku certifikátu pro přidání samostatně vydaného certifikátu naleznete v průvodci pro informačního pracovníka na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196332).

Zeptejte se správce sítě, který typ certifikátu váš server používá.

Podrobné informace o použití mobilních zařízení v síti naleznete v průvodci pro informačního pracovníka systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196333).

Synchronizace mobilních zařízení

Osobní informace (jako je e-mail, kontakty, schůzky kalendáře a úlohy) lze uložit na serveru, ve stolním počítači nebo v mobilním zařízení. Synchronizace mobilního zařízení je proces porovnání dat v mobilním zařízení s daty uloženými na serveru s cílem zachování aktuálních informací. Pokud používáte Centrum zařízení Windows Mobile k synchronizaci dat, porovnává mobilní zařízení informace kalendáře, kontaktů, složky Doručená pošta a úloh, které jsou aktuálně v zařízení, s informacemi v počítači se systémem Windows SBS 2008, a poté aktualizuje informace na obou místech.

Poznámka

Systém Windows SBS 2008 může synchronizovat pouze se zařízeními, které používají software Windows Mobile. Ostatní mobilní zařízení nejsou podporovaná bez instalace dodatečného softwaru.

Fax

Pomocí systému Windows SBS 2008 můžete odeslat fax jednomu nebo více příjemcům z počítače se systémem Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP.

 • Odeslání faxu ze systému Windows 7 nebo Windows Vista   Pomocí Nástroje Fax a skener můžete provádět všechny faxové úlohy a spravovat faxy z jednoho místa.

 • Odeslání faxu ze systému Windows XP   Průvodce Odeslat fax vás provede procesem faxování z pracovní plochy. Před odesláním můžete zobrazit náhled faxu, kde je zobrazen způsob provedení pokročilých faxových úloh, jako je plánování, použití titulních stránek a příjem potvrzení o přijetí.

Podrobné informace o pokynech týkajících se odesílání a příjmu faxů v rámci sítě Windows SBS 2008 naleznete v průvodci pro informačního pracovníka na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196334).

Autorská práva

Informace v tomto dokumentu představují aktuální názor společnosti Microsoft Corporation na problémy diskutované k datu vydání. Vzhledem k tomu, že společnost Microsoft musí reagovat na měnící se podmínky trhu, neměly by tyto informace být interpretovány jako závazek ze strany společnosti Microsoft a společnost Microsoft nemůže zaručit přesnost informací zveřejněných po datu publikování.

Tento dokument White Paper slouží pouze pro informativní účely. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE NA INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ ZÁRUKY.

Povinností uživatele je dodržovat všechny platné zákony týkající se autorských práv. Bez omezení práv v rámci autorského práva nesmí být žádná část tohoto dokumentu reprodukována, uložena ani zadána do vyhledávacího systému ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky (elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním ani jiným způsobem) ani pro jakýkoli účel bez výslovného písemného povolení od společnosti Microsoft Corporation.

Vaše právo kopírovat tuto dokumentaci je omezeno autorským zákonem a pravidly licenční smlouvy k softwaru. Jako nabyvatel softwarové licence si můžete vytvořit rozumný počet kopií nebo výtisků pro své vlastní použití. Vytváření neoprávněných kopií, přizpůsobení, kompilací nebo odvozených prací pro komerční distribuci je zakázáno a je trestným porušením zákona.

Společnost Microsoft může vlastnit patenty, aplikace patentů, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví pokrývající téma tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu vám nedává licenci na tyto patenty, ochranné známky, autorská práva ani jiná duševní vlastnictví, pokud to není výslovně uvedeno v písemné licenční smlouvě.

Nebylo-li uvedeno jinak, společnosti, organizace, produkty, názvy domény, e-mailové zprávy, loga, osoby, místa a události uvedené v příkladech v tomto dokumentu jsou fiktivní. Žádná podobnost s některými skutečnými společnostmi, organizacemi, produkty, názvy domén, e-mailovými adresami, logy, osobami, místy nebo událostmi nebyla zamýšlena a neměla by být vyvozována.

© 2010 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Internet Explorer, Outlook, Windows, Windows Mobile, Windows 7 a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.