Odebrání uživatelského účtu ze sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Odebrání uživatelského účtu

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a pak klepněte na položku Uživatelé.

  3. V seznamu uživatelských účtů klepněte na uživatelský účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na příkaz Odebrat uživatelský účet. Zobrazí se zpráva s upozorněním.

  4. Ve zprávě s upozorněním proveďte následující kroky:

    • Zrušte zaškrtnutí políčka Odstranit poštovní schránku, pokud nechcete odstranit poštovní schránku pro daný uživatelský účet.

    • Zrušte zaškrtnutí políčka Odstranit sdílenou složku, pokud nechcete odstranit sdílenou složku pro daný uživatelský účet.