Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Windows Small Business Server 2011 Standard

Platí pro: Windows SBS 2008

Nejnovější verzi tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=188526).

Společnost Microsoft při poskytování softwaru, který nabízí maximální výkon a pohodlí, myslí i na ochranu vašeho soukromí. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje řadu postupů shromažďování a používání údajů systému Windows® Small Business Server 2008 (dále jen „Windows SBS 2008“). Toto prohlášení se zaměřuje na funkce, které komunikují s Internetem. Neplatí pro ostatní online ani offline weby, produkty ani služby společnosti Microsoft.

Systém Windows SBS 2008 nabízí jednoduchost, snazší nasazení a správu, ochranu sítě, vysokou produktivitu a výkon s 64bitovou architekturou. Toto nové řešení je určeno pro malé organizace, kterým pomůže snadno používat, spravovat a chránit ta nejdůležitější data a aplikace.

Sběr a použití vašich údajů

Shromážděné informace budou použity společností Microsoft a jejími pobočkami a partnery, aby bylo možné nabídnout funkce, které používáte, a zajistit služby nebo transakce, které jste si vyžádali nebo autorizovali. Mohou sloužit také k analýzám a vylepšování produktů a služeb společnosti Microsoft.

Můžeme vám zasílat určitou povinnou komunikaci týkající se služeb, jako jsou úvodní dopisy, fakturační upomínky, informace o záležitostech technických služeb a oznámení zabezpečení. Některé služby společnosti Microsoft mohou zasílat pravidelné informace pro členy, které jsou považovány za součást služby. Občas vás můžeme požádat o vaše názory a připomínky, vyzvat vás k účasti v průzkumech nebo posílat propagační materiály s informacemi o dalších produktech nebo službách nabízených společností Microsoft a jejími pobočkami.

Informace shromážděné prostřednictvím jedné služby společnosti Microsoft mohou být zkombinovány s informacemi získanými z jiných služeb společnosti Microsoft, abyste při jednání se společností Microsoft získali konzistentnější a individuálnější možnosti. Shromážděné informace můžeme také doplnit informacemi získanými z jiných společností. Můžeme například využívat služby jiných společností, které nám umožňují odvodit obecnou zeměpisnou oblast na základě vaší IP adresy, abychom mohli přizpůsobit konkrétní služby oblasti, kde žijete.

Chcete-li mít přístup k některým online službám, budete požádáni k zadání e-mailové adresy a hesla, které označujeme jako váš účet služby Windows Live™ ID. Po vytvoření účtu služby Windows Live ID můžete používat stejná oprávnění pro přihlášení k řadě různých webů a služeb společnosti Microsoft i k webům a službám vybraných partnerů společnosti Microsoft, které zobrazují logo služby Windows Live ID. Přihlášením k jednomu webu nebo službě společnosti Microsoft můžete být automaticky přihlášeni, i když navštívíte jiné weby a služby společnosti Microsoft. Další informace o používání vašich informací o pověření se používají při přihlášení ke zúčastněným webům získáte v online Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=201507).

Bez vašeho souhlasu nebudou osobní údaje, které poskytnete, předány třetím stranám – kromě případů popsaných v tomto prohlášení. Někdy najímáme jiné společnosti k zajištění určitých služeb, například balení, zasílání a dodávání zakoupených produktů a jiných zásilek, odpovídání na otázky zákazníků o produktech a službách, zpracování registrace pro události nebo provádění statistické analýzy našich služeb. Těmto společnostem poskytneme jen ty osobní údaje, které potřebují k zajištění služby. Tyto společnosti mají zakázáno jakékoli jiné využití těchto informací.

Společnost Microsoft může používat nebo uvádět informace o vás, včetně obsahu vaší komunikace, k následujícím účelům: (a) dodržování zákona nebo reakce na zákonné požadavky či právní postupy; (b) ochrana práv nebo majetku společnosti Microsoft nebo našich zákazníků včetně prosazování našich smluv nebo zásad, jimiž se používání služeb řídí nebo (c) jednání v dobré víře, že jsou takovýto přístup nebo odhalení nezbytné k ochraně osobní bezpečnosti zaměstnanců společnosti Microsoft, jejích zákazníků nebo veřejnosti. Osobní informace můžeme sdělovat také v rámci firemní transakce, jako je například fúze nebo prodej aktiv.

Informace shromážděné nebo odeslané společnosti Microsoft systémem Windows SBS 2008 mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech nebo jakékoli jiné zemi, ve které má sídlo společnost Microsoft nebo její partneři, pobočky či poskytovatelé služeb. Společnost Microsoft se řídí bezpečnostními stanovami amerického ministerstva obchodu o shromažďování, použití a uchovávání údajů z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

Sběr a použití údajů o vašem počítači

Pokud software používáte s internetovými funkcemi, budou informace o vašem počítači („standardní informace o počítači“) odeslány na weby, které navštěvujete, a online službám, které používáte. Společnost Microsoft používá standardní informace o počítači k poskytování internetových služeb, k vylepšování našich produktů a služeb a ke statistickým analýzám. Standardní informace o počítači obvykle obsahují informace, jako je adresa IP, verze operačního systému, verze prohlížeče a místní a jazykové nastavení. V některých případech mohou standardní informace o počítači obsahovat také ID hardwaru, které označuje výrobce zařízení, název zařízení a verzi. Pokud určitá funkce nebo služba odešle společnosti Microsoft informace, budou odeslány i standardní informace o počítači.

V podrobnostech o ochraně osobních údajů pro každou funkci systému Windows SBS 2008, software nebo službu uvedenou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je uvedeno, které dodatečné údaje se shromažďují a jak jsou použity.

Zabezpečení vašich údajů

Společnost Microsoft věnuje zabezpečení vašich údajů maximální úsilí. Vaše údaje chráníme před nepovolaným přístupem, použitím a odhalením pomocí řady bezpečnostních technologií a postupů. Informace, které poskytnete, například uchováváme v počítačových systémech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v kontrolovaných prostorech.

Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme aktualizovat podle změn v produktech, službách a zpětné vazby od zákazníků. Při publikování změn v prohlášení bude aktualizováno datum poslední aktualizace, které je uvedeno na začátku tohoto prohlášení. Pokud dojde k podstatným změnám v tomto prohlášení nebo ve způsobu, kterým společnost Microsoft používá vaše osobní údaje, upozorníme vás zveřejněním oznámení o těchto změnách před jejich začleněním nebo tak, že vám zašleme oznámení přímo. Doporučujeme toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste měli přehled o tom, jak společnost Microsoft chrání vaše údaje.

Další informace

Společnost Microsoft ráda uslyší vaše poznámky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud máte k prohlášení otázky nebo si myslíte, že jsme jej nedodrželi, zašlete nám e-mail na adresu sbsprvcy@microsoft.com nebo nás kontaktujte poštou na adrese:

Windows Small Business Server 2011 Privacy

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052 USA

Konkrétní funkce

Zbývající část tohoto prohlášení se zabývá konkrétními funkcemi systému Windows SBS 2008.

Aktivace

K čemu tato funkce slouží

Společnost Microsoft požaduje, abyste systém Windows SBS 2008 aktivovali, aby bylo možné ověřit, že byl nainstalován originální produkt společnosti Microsoft. Při aktivaci systému Windows SBS 2008 od vás společnost Microsoft nepožaduje odeslání jakýchkoli vašich kontaktních informací, jako jsou například jméno nebo e-mailová adresa.

Shromažďované, zpracovávané nebo přenášené údaje

Během aktivace tohoto softwaru budou společnosti Microsoft odeslány informace o kódu Product Key, například:

 • Kód Product Key společnosti Microsoft, což je pětimístný kód, který identifikuje aktivovaný produkt.

 • ID kanálu nebo kód místa identifikující místo získání produktu. Identifikuje například, zda byl produkt prodán v prodejní síti, zda jde o zkušební kopii, zda podléhá multilicenčnímu programu, byl předinstalován výrobcem počítačů atd.

 • Datum instalace.

 • Informace, které pomáhají potvrdit, že nedošlo ke změně informací o kódu Product Key.

Při aktivaci je společnosti Microsoft také odesláno číslo generované z hardwarové konfigurace počítače. Toto číslo nereprezentuje žádné osobní informace ani informace o softwaru. Nelze je použít k určení značky nebo modelu počítače a nelze je vypočítat, aby bylo možné určit jakékoli další informace o vašem počítači. Spolu se standardními informacemi o počítači jsou shromážděna některá další jazyková nastavení.

Použití údajů

Společnost Microsoft tyto informace používá k ověření, že vlastníte licencovanou kopii softwaru, a následně je agreguje pro statistickou analýzu. Společnost Microsoft tyto informace nepoužívá k vaší identifikaci nebo kontaktování.

Volba/kontrola

Aktivace je povinná a je třeba ji provést během předem definované poskytnuté lhůty. Pokud se rozhodnete software neaktivovat, nebudete jej moci po vypršení poskytnuté lhůty používat. Po skončení platnosti poskytnuté lhůty vám začnou být zasílána varování týkající se serveru. Pokud k softwaru není poskytnuta řádná licence, nebudete jej moci aktivovat.

Důležité informace

Systém Windows SBS 2008 může zjistit a tolerovat změny konfigurace počítače. Menší upgrady nebudou vyžadovat opětovnou aktivaci. V případě, že počítač zcela reorganizujete, může být vyžadována opětovná aktivace systému Windows SBS 2008.

Další informace o tom, které údaje se shromažďují a jak se používají, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Windows 7 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=193010).

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

K čemu tato funkce slouží

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů („CEIP“) shromažďuje základní informace o konfiguraci hardwaru systému Windows SBS 2008 a o tom, jak používáte náš software a služby, abychom měli přehled o trendech a způsobech používání. Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů také shromažďuje informace o typu a počtu zjištěných chyb, výkonu softwaru a hardwaru a rychlosti služeb. Program nebude shromažďovat informace o vašem jméně, adrese ani jiné kontaktní informace.

Shromažďované, zpracovávané nebo přenášené údaje

Zprávy programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů zpravidla sestávají z informací o konfiguraci, výkonu a spolehlivosti spolu s informacemi o tom, jak využíváte programy ve své instalaci systému Windows SBS 2008.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů také generuje identifikátor GUID, který je uložen v počítači a odesílán se zprávami z důvodu jedinečné identifikace počítače. Jedná se o náhodně generovanou sadu číslic a písmen, která neobsahuje osobní informace. Spolu se zprávami programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů jsou společnosti Microsoft zasílány také standardní informace o počítači.

Další informace o údajích, které program CEIP shromažďuje, zpracovává nebo přenáší, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů společnosti Microsoft® (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=193007).

Použití údajů

Tyto údaje používáme k vylepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Volba/kontrola

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů je volitelná funkce, která je ve výchozím nastavení vypnutá. Můžete ji kdykoli zapnout. Po zapnutí této funkce program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů společnosti Microsoft automaticky odešle informace o tom, jaký hardware používáte a jakým způsobem využíváte systém Windows SBS 2008. Tyto informace nepoužíváme k vaší identifikaci nebo kontaktování. Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů vytvoří ve vašem počítači malý soubor, který je odeslán společnosti Microsoft. Díky tomuto souboru můžeme shromažďovat informace o potížích, k nimž během používání softwaru dochází.

Možnost účasti v programu CEIP vám bude nabídnuta v okně Začínáme konzoly Windows SBS 2011. Pokud se rozhodnete pro účast, ale později si to rozmyslíte, můžete program CEIP vypnout následujícím způsobem:

 1. Otevřete konzolu Windows SBS 2011.

 2. V seznamu Začínáme nebo v nabídce Nápověda klikněte na položku Možnosti pro odeslání vašeho názoru.

 3. Vyberte možnost nezapojovat se do programu CEIP.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Rozšířená konfigurace zabezpečení aplikace Internet Explorer

K čemu tato funkce slouží

Rozšířená konfigurace zabezpečení aplikace Internet Explorer je funkce technologií Windows Server 2008 R2, která je ve výchozím nastavení v systému Windows SBS 2008 povolena. Nakonfiguruje server a aplikaci Microsoft Internet Explorer tak, aby napomáhaly při ochraně před možnými útoky, k nimž může docházet prostřednictvím webového obsahu a skriptů aplikací. V důsledku toho se některé weby nemusejí zobrazovat nebo fungovat očekávaným způsobem. Z důvodu zajištění jednodušších postupů pro uživatele při instalaci a používání některých produktů a služeb společnosti Microsoft, jako je Microsoft Office Live, může systém Windows SBS 2008 změnit seznam důvěryhodných serverů v aplikaci Internet Explorer.

Volba/kontrola

Odebrání těchto webových stránek v aplikaci Internet Explorer:

 1. Přejděte do nabídky Nástroje.

 2. Vyberte příkaz Možnosti Internetu.

 3. Klikněte na kartu Zabezpečení.

 4. Zaškrtněte políčko Důvěryhodné servery a klikněte na tlačítko Servery.

 5. Zvýrazněte web a klikněte na tlačítko Odebrat.

Služba Microsoft Update

Důležité informace

Pokud jste připojení k Internetu, systém Windows SBS 2008 pomocí služby Microsoft Update po přechodu do režimu online stáhne a nainstaluje důležité aktualizace a během instalace systému Windows SBS 2008 načte nejnovější aktualizace instalace. Můžete se také rozhodnout stáhnout a nainstalovat volitelné aktualizace. Další informace o tom, které údaje se shromažďují a jak se používají, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů služeb aktualizací (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=193006).

Volba/kontrola

Systém Windows SBS 2008 stáhne a nainstaluje důležité aktualizace a aktualizace zabezpečení, pokud během instalace systému Windows SBS 2008 vyberete volbu Získat důležité aktualizace.

Změna nastavení aktualizací systému Windows SBS 2008:

 1. Otevřete konzolu Windows SBS 2011.

 2. Na navigačním panelu klepněte na položku Zabezpečení.

 3. Klepněte na kartu Aktualizace a pak v podokně úloh klepněte na položku Změnit nastavení aktualizací softwaru.

 4. Na kartách Aktualizace serveru a Aktualizace klienta zvolte jednu z následujících možností aktualizací:

  • Vysoká   Automaticky se schválí instalace všech aktualizací, aktualizací Service Pack a kumulovaných aktualizací systému Windows Small Business Server.

  • Střední   Automaticky se schválí instalace všech aktualizací zabezpečení, kritických aktualizací a kumulovaných aktualizací systému Windows Small Business Server.

  • Nízká   Všechny aktualizace zabezpečení a aktualizace definic jsou automaticky schváleny pro instalaci.

  • Žádná   Žádné aktualizace nejsou automaticky schváleny pro instalaci.

 5. Na kartě Plán vyberte, kdy a jak mají být aktualizovány servery a klientské počítače.

 6. Na kartě Zahrnuté počítače zvolte názvy počítačů a skupiny aktualizací, které chcete do aktualizací zahrnout. Můžete také změnit skupinu aktualizací, do které jednotlivé počítače patří.

 7. Změny použijete kliknutím na tlačítko OK.

Registrace produktu

K čemu tato funkce slouží

Registrace systému Windows SBS 2008 na webu společnosti Microsoft.com je volitelná. Produkt můžete zaregistrovat kdykoli.

Shromažďované, zpracovávané nebo přenášené údaje

Při registraci systému Windows SBS 2008 na webu Microsoft.com budete požádání o poskytnutí nějakých informací o sobě, například jména, poštovní adresy a e-mailové adresy. Kromě toho budeme automaticky přijímat některé informace o vašem počítači, jako je název počítače, výrobce počítače a část kódu Product Key. Částečné informace o kódu Product Key slouží k určení výrobce počítače a kanálu, jehož prostřednictvím jste počítač zakoupili. Částečný kód Product Key nemůže být využit k jedinečné identifikaci vašeho počítače.

Další informace o ochraně osobních údajů vašich informací o registraci, včetně postupu pro jejich aktualizaci, naleznete v Online prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=201507).

Volba/kontrola

Registrace produktu je volitelná. Informace o registraci můžete kdykoli zobrazit nebo upravit v Centru profilů na webu Microsoft.com. Z tohoto webu můžete také označit, jaký typ komunikace od nás chcete přijímat.

Vzdálený webový přístup

K čemu tato funkce slouží

Funkce Vzdáleného webového přístupu umožňují oprávněným uživatelům přístup k obsahu systému Windows SBS 2008 téměř odkudkoli na světě pomocí připojení na Internet. Vzdálený webový přístup oprávněným uživatelům také umožňuje připojení k ploše systému Windows SBS 2008, klientským počítačům v síti se systémem Windows SBS 2008, ke sdíleným složkám na serveru a dalšímu obsahu či prostředkům pomocí funkce Vzdálená plocha.

Shromažďované, zpracovávané nebo přenášené údaje

Nastavení připojení se ukládají do souboru protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) na serveru. Tato nastavení zahrnují doménu a nastavení konfigurace připojení, jako je bitová hloubka barev. Správce pověření v systému Windows SBS 2008 uloží pověření pro tato připojení spolu s pověřeními Proxy ke službě Vzdálená plocha. Seznam důvěryhodných názvů serverů brány služby Vzdálená plocha je uložen v registru. Tento seznam se uloží natrvalo, pokud jej neodstraní správce, a není sdílen se třetími stranami nebo jinými součástmi systému Windows. Společnosti Microsoft nejsou odeslány žádné z těchto informací.

Použití údajů

Data se shromažďují v systému Windows SBS 2008, takže se pomocí vzdáleného přístupu můžete připojit s požadovaným nastavením. Tyto informace nejsou odeslány společnosti Microsoft.

Volba/kontrola

Vzdálený webový přístup je ve výchozím nastavení zapnutý a předpokladem pro přístup uživatelů přes Internet je úspěšné nakonfigurování síťového připojení. Vzdálený webový přístup mohou používat pouze uživatelé serveru, kteří mají oprávnění pro vzdálený přístup. Správce systému Windows SBS 2008 přidělí přístupová práva. Správci systému Windows SBS 2008 mohou zobrazit seznam uživatelů, kteří mají ke vzdálenému webovému přístupu přístupová práva.

 1. Otevřete konzolu Windows SBS 2011.

 2. V navigačním pruhu klikněte na položku Sdílené složky a weby.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Vzdálený webový přístup a poté klikněte na položku Spravovat oprávnění. Zobrazí se stránka Vzdálený webový přístup – vlastnosti.

 4. Klikněte na tlačítko Změnit. Zobrazí se dialogové okno Změnit členství ve skupinách.

 5. V části Uživatelé a skupiny vyberte uživatele nebo skupinu, kterým chcete udělit přístup.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li udělit přístup vybraným uživatelům nebo skupinám, klikněte na tlačítko Přidat a poté na tlačítko OK.

  • Chcete-li zakázat přístup vybraným uživatelům nebo skupinám, klikněte na tlačítko Odebrat a poté na tlačítko OK.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Důležité informace

Veškerá data odeslaná přes Internet k povolení vzdáleného webového přístupu nebo během vzdáleného webového přístupu se přenášejí pomocí připojení SSL. Uživatelé musejí mít oprávnění pro vzdálený přístup k systému Windows SBS 2008 a mají přístup pouze do klientských počítačů, k nimž mají oprávnění.

Systém Windows SBS 2008 pravidelně ověřuje, zda je k dispozici vzdálený přístup pro příjem připojení, aby vám pomohl rozpoznat a vyřešit problémy s internetovým připojením. Adresa IP sítě bude odeslána společnosti Microsoft a služba diagnostiky připojení hostovaná společností Microsoft naváže zkušební připojení k systému Windows SBS 2008 pouze pro účely ověření připojení. Společnosti Microsoft nejsou zaslány žádné další informace.

Poznámka

Některé vyhledávací moduly mohou indexovat adresy domény funkce Vzdálený webový přístup serveru.

Je třeba zajistit, že vaše použití funkcí vzdáleného webového přístupu odpovídá podmínkám použití služby poskytovatele širokopásmového připojení. Může být nutné přidat služby od poskytovatele širokopásmového připojení k funkcím vzdáleného webového přístupu. Použití těchto funkcí může například vyžadovat otevření určitých portů, a někteří poskytovatelé širokopásmového připojení tyto porty pro zákazníky u některých plánů služeb blokují. Podmínky služeb některých poskytovatelů širokopásmového připojení mohou navíc omezit nebo zakázat nastavení a používání „serverů“ v jejich sítí pro některé zákazníky nebo plány služeb. V případě dotazů týkajících se podmínek služeb poskytovatele širokopásmového připojení se obraťte na tohoto poskytovatele.

Služba Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft

K čemu tato funkce slouží

Služba Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft pomáhá partnerů společnosti Microsoft a systému Windows diagnostikovat potíže se softwarem Windows SBS 2008, který používáte, a následně poskytne řešení. Ne všechny potíže mají řešení, ale když jsou řešení k dispozici, jsou nabídnuta jako kroky k řešení problémů, které jste oznámili, nebo formou aktualizací k instalaci. Chcete-li zabránit potížím a zajistit vyšší spolehlivost softwaru, jsou k dispozici také určitá řešení v aktualizacích Service Pack a budoucích verzích softwaru.

Se službou zasílání zpráv o chybách funguje spousta softwarových programů společnosti Microsoft včetně systému Windows SBS 2008. Pokud v některém z těchto programů dojde k potížím, může se zobrazit dotaz, zda o nich chcete podat zprávu. Jestliže jste hostitelem virtuálních počítačů s operačním systémem Windows, mohou zprávy generované operačním systémem Windows pro službu Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft obsahovat informace o virtuálních počítačích.

Služba Zasílání zpráv o chybách shromažďuje informace užitečné pro diagnostiku a řešení potíží, k nimž došlo, například:

 • Zda k potížím došlo v softwaru nebo hardwaru

 • Typ nebo závažnost problému

 • Soubory napomáhající popisu problému

 • Základní informace o softwaru a hardwaru

 • Možné problémy s výkonem a kompatibilitou softwaru

Tyto zprávy mohou neúmyslně obsahovat osobní údaje. Zpráva, která například obsahuje snímek paměti počítače, může rovněž obsahovat vaše jméno, část dokumentu, na kterém jste pracovali, nebo datum posledního odeslání na web. Pokud je pravděpodobné, že zpráva bude obsahovat tento typ informací, systém Windows SBS 2008 zobrazí dotaz, zda chcete tyto informace odeslat, a to i v případě, že jste během instalace nebo v Ovládacích panelech povolili automatické zasílání zpráv prostřednictvím volby Doporučené nastavení. Máte tak příležitost zprávu si projít, než bude odeslána společnosti Microsoft. Zprávy obsahující soubory a data mohou být v počítači uložena, dokud nebudete mít možnost je zkontrolovat a odeslat, nebo až po jejich odeslání.

Pokud zpráva o chybách obsahuje osobní informace, společnost Microsoft je nevyužije k vaší identifikaci nebo kontaktování. Pokud navíc povolíte automatické zasílání zpráv prostřednictvím možnosti Doporučené nastavení při instalaci nebo v Ovládacích panelech, bude služba zasílání zpráv automaticky odesílat základní informace o tom, kde k potížím došlo, ale tyto zprávy nebudou uvádět výše popsané podrobnosti.

Po odeslání zprávy může služba zasílání zpráv požadovat další informace o potížích, k nimž došlo. Pokud se rozhodnete poskytnout telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, bude vaše zpráva o chybě osobně identifikovatelná. Společnost Microsoft se na vás může obrátit se žádostí o další informace, které jí pomohou oznámený problém vyřešit.

Služba Zasílání zpráv o chybách generuje identifikátor GUID, který je uložen v počítači a odesílán se zprávami o chybách z důvodu jedinečné identifikace počítače. Jedná se o náhodně generované číslo. Neobsahuje žádné osobní informace a neslouží k vaší identifikaci. Identifikátory GUID používáme k rozlišení rozsahu názorů, které přijímáme, a ke způsobu nastavení jejich priorit. Tento identifikátor například společnosti Microsoft umožňuje rozlišovat mezi jedním zákazníkem, u něhož dochází opakovaně k potížím, a mnoha zákazníky, u nichž jednou dojde ke stejnému problému.

Použití údajů

Společnost Microsoft využívá informace o chybách a potížích k vylepšování svých produktů a služeb i softwaru a hardwaru jiných výrobců určených pro tyto produkty a služby. Zaměstnancům, smluvním stranám, dodavatelům a partnerům společnosti Microsoft může být poskytnut přístup k informacím shromažďovaným službou Zasílání zpráv o chybách. Tyto informace však použijí pouze k opravě nebo vylepšování produktů a služeb společnosti Microsoft a softwaru a hardwaru jiných výrobců určených pro použití s produkty a službami společnosti Microsoft.

Společnost Microsoft může sdílet agregované informace o chybách a potížích. Agregované informace slouží pro statistickou analýzu. Neobsahují konkrétní informace z jednotlivých zpráv ani osobní či důvěrné informace, které mohly být ze zprávy shromážděny.

Volba/kontrola

Pokud společnost Microsoft potřebuje k analýze potíží údaje, budete požádáni o jejich kontrolu a rozhodnutí se, zda je odešlete, pokud jste nevybrali možnost automatického zasílání zpráv společnosti Microsoft. Údaje k odeslání můžete zobrazit kliknutím na odkaz v chybové zprávě. Chcete-li změnit nastavení služby Zasílání zpráv o chybách, přejděte do okna Správce serveru. Informace o údajích, které služba Zasílání zpráv o chybách shromažďuje, zpracovává nebo přenáší, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro službu Zasílání zpráv o chybách (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=193008).

Důležité informace

Zákazníci mohou nakonfigurovat způsob chování zasílání zpráv o chybách pomocí zásad skupiny. Mezi volby konfigurace patří schopnost zcela vypnout službu Zasílání zpráv o chybách nebo automatické odesílání zpráv společnosti Microsoft. Pokud jste správce a přejete si nakonfigurovat zásady skupiny pro službu Zasílání zpráv o chybách, naleznete technické informace na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=193009).

Windows Update

K čemu tato funkce slouží

Služba Windows Update shromažďuje základní informace o vašem počítači pro identifikaci aktualizací, které váš počítač vyžaduje, a pro vylepšení služby aktualizací.

Shromažďované, zpracovávané nebo přenášené údaje

Podrobné informace o tom, které údaje se shromažďují a jak se používají, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů služeb aktualizací (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=193006).

Použití údajů

Podrobné informace o tom, které údaje se shromažďují a jak se používají, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů služeb aktualizací (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=193006).

Volba/kontrola

Během instalace provede systém Windows SBS 2008 jednorázovou povinnou kontrolu pomocí služby Windows Update k získání nejnovějších důležitých aktualizací pro počítač. Pokud jsou aktualizace nalezeny, systém Windows SBS 2008 je automaticky stáhne a nainstaluje, aby byl počítač při prvním přihlášení nebo použití aktuální.

Během instalace budete rovněž vyzváni k výběru, zda povolíte průběžné automatické aktualizace ze služby Windows Update. Pokud se rozhodnete tuto službu použít, služba Windows Update automaticky stáhne a nainstaluje důležité a doporučované aktualizace.

Nastavení služby Windows Update můžete kdykoli změnit pomocí služby Windows Server Update Services v systému Windows SBS 2008.

Změna nastavení aktualizací systému Windows SBS 2008:

 1. Otevřete konzolu Windows SBS 2011.

 2. Na navigačním panelu klikněte na položku Zabezpečení.

 3. Klikněte na kartu Aktualizace a pak v podokně úloh klikněte na položku Změnit nastavení aktualizací softwaru.

 4. Na kartách Aktualizace serveru a Aktualizace klienta zvolte jednu z následujících možností aktualizací:

  • Vysoká   Automaticky se schválí instalace všech aktualizací, aktualizací Service Pack a kumulovaných aktualizací systému Windows Small Business Server.

  • Střední   Automaticky se schválí instalace všech aktualizací zabezpečení, kritických aktualizací a kumulovaných aktualizací systému Windows Small Business Server.

  • Nízká   Všechny aktualizace zabezpečení a aktualizace definic jsou automaticky schváleny pro instalaci.

  • Žádná   Žádné aktualizace nejsou automaticky schváleny pro instalaci.

 5. Na kartě Plán vyberte, kdy a jak mají být aktualizovány servery a klientské počítače.

 6. Na kartě Zahrnuté počítače zvolte názvy počítačů a skupiny aktualizací, které chcete do aktualizací zahrnout. Můžete také změnit skupinu aktualizací, do které jednotlivé počítače patří.

 7. Změny použijete kliknutím na tlačítko OK.

Systém Windows SBS 2008 obsahuje následující programy: Informace o konkrétních funkcích těchto programů získáte kliknutím na odkaz na přidruženém webu.

Windows Server 2008 R2

Důležité informace

Systém Windows SBS 2008 obsahuje technologie Windows Server 2008 R2. Informace o produktu naleznete na webu systému Windows Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=192670). Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Windows 7 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=201520). Informace o řízení internetových funkcí v systému Windows Server získáte v části Použití systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2: Řízení komunikace s internetem (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=201518).

Microsoft Exchange Server 2010 SP1

Důležité informace

Systém Windows SBS 2008 obsahuje software serveru Microsoft Exchange Server 2010 SP1 („Exchange Server“). Další informace naleznete na webu serveru Exchange Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=192213).

SharePoint 2010 Foundation

Důležité informace

Systém Windows SBS 2008 obsahuje software Microsoft® SharePoint 2010 Foundation (dále jen „SharePoint“). Další informace o softwaru SharePoint naleznete na webu Microsoft SharePoint (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=192671).

Služba Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 SP2

Důležité informace

Systém Windows SBS 2008 obsahuje software Windows Server Update Services 3.0 SP2 („služba WSUS“). Další informace o službě WSUS naleznete na webu služby Windows Server Update Services (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=192216).

Nástroj pro přípravu migrace na systém Windows Small Business Server 2011

K čemu tento nástroj slouží

Nástroj pro přípravu migrace na systém Windows Small Business Server 2011 Migration Preparation Tool (dále jen „nástroj“) představuje dodatečný software systému Windows SBS 2008 a slouží k přípravě zdrojového serveru na proces migrace. Zajišťuje tři akce: (1) získá důležité aktualizace nástroje, pokud s tím uživatel souhlasí; (2) připraví zdrojový server na migraci a (3) zkontroluje potíže se zdrojovým serverem, které mohou bránit migraci.

Shromažďované, zpracovávané nebo přenášené údaje

Při každém spuštění nástroje se zobrazí výzva k zadání souhlasu se stahováním aktualizací nástroje od společnosti Microsoft. Instalace nástroje vyžaduje souhlas uživatele. Společnost Microsoft během používání nástroje neshromažďuje, nezpracovává ani nepřenáší žádné informace.

Použití údajů

Společnost Microsoft neshromažďuje žádné osobní údaje.

Volba/kontrola

Při spuštění nástroje se zobrazí výzva ke kontrole a stažení nejnovějších aktualizací nástroje, pokud jsou k dispozici. Pokud se rozhodnete aktualizace neinstalovat, nástroj může nadále fungovat, ale nemusí být aktuální a správně fungovat.