Zobrazení nebo změna vlastností virtuální privátní sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Zobrazení nebo změna vlastností virtuální privátní sítě

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na položku Síť a pak klepněte na kartu Připojení.

  Zobrazení seznamu zobrazí informace o síťových připojeních.

 3. V zobrazení seznamu klepněte na položku Připojení VPN.

 4. V podokně Úlohy klepněte na možnost Zobrazit vlastnosti virtuální privátní sítě. Zobrazí se stránka vlastností Virtuální privátní síť.

 5. Karta Obecné zobrazí seznam uživatelů a skupin, které mají oprávnění pro připojení k síti pomocí připojení virtuální privátní sítě.

 6. Chcete-li do seznamu přidat nebo z něho odebrat skupiny, klepněte na položku Změnit.

  Poznámka

  Můžete také konfigurovat oprávnění k virtuální privátní síti na kartě Vzdálený přístup na stránce vlastností uživatelského účtu.

Další odkazy

Koncepty

Změna oprávnění k virtuální privátní síti pro uživatelský účet