Změna umístění uložení dat na cílovém serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tato úloha je volitelná.

Chcete-li uložit data na jiný oddíl na cílovém serveru nebo na samostatném datovém serveru, měli byste tuto úlohu provést před migrací dat ze zdrojového serveru. Po výběru nového umístění dat zvažte požadavky na ukládání pro schránky a sdílené složky, které chcete migrovat.

Změna umístění uložení dat na cílovém serveru

  1. Na Domovské stránce průvodce migrací klepněte na položku Změna místa uložení dat na cílovém serveru a potom klepněte na tlačítko Další.

  2. Pokud nechcete změnit místo pro uložení dat, klepněte na možnost Přeskočit tuto úlohu a potom na tlačítko Další.

  3. Chcete-li změnit místo pro uložení dat, klepnutím na jednotlivé datové typy spusťte průvodce přesunutím datových složek a postupujte podle pokynů v průvodci.

  4. Po změně umístění pro uložení dat se vraťte do průvodce migrací, klepněte na položku Úloha ukončena a potom klepněte na tlačítko Další.