Proč zde není můj certifikát uveden?

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud není důvěryhodný certifikát, který chcete přidat, uveden, postupujte takto:

  • Certifikát může být umístěn v úložišti Certificates\Personal. Vyhledejte certifikát a importujte jej do správného úložiště certifikátu. Informace o importu certifikátu získáte v části Jak lze importovat stávající důvěryhodný certifikát?

  • Pokud měníte certifikátu, je nutné importovat všechny. Postupujte podle pokynů poskytnutých certifikační autoritou.