Přesunutí dat úložiště služby Windows Update

Platí pro: Windows SBS 2008

Aktualizace jsou rozděleny do dvou částí: metadata, která popisují aktualizaci, a soubory potřebné k instalaci aktualizace do počítače. Metadata jsou uložena v databázi služby Windows Server Update Services (WSUS) a aktualizované soubory jsou uloženy ve složce na serveru. Pomocí průvodce přesunutím dat úložiště služby Windows Update můžete přesunout soubory aktualizace WSUS do nového umístění.

Důležité

Soubory aktualizace WSUS nelze přesunout, pokud je provedena důležitá operace v systému (například zálohování, obnovení nebo aktualizace systému).

Přesunutí dat úložiště služby Windows Update

 1. Otevřete konzolu Konzola systému Windows SBS.

 2. Klepněte na kartu Zálohování a úložiště serveru a potom na položku Úložiště serveru.

 3. V podokně úloh klepněte na položku Přesunout data úložiště služby Windows Update.

 4. Přečtěte si úvodní stránku a potom klepněte na tlačítko Další.

 5. Průvodce zkontroluje dostupné jednotky pevných disků a oddílů na serveru, kam chcete přesunout data úložiště služby Windows Update.

 6. Pokud není nakonfigurováno zálohování, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete nakonfigurovat zálohování a zálohovat data před přesunutím. Proveďte jeden z následujících postupů:

  1. Nechcete-li nakonfigurovat zálohování nebo zálohovat data, klepněte na tlačítko OK.

  2. Chcete-li před pokračováním nakonfigurovat zálohování a zálohovat data, klepněte na tlačítko Storno. Chcete-li nakonfigurovat zálohování, klepněte na kartu Záloha a poté klepněte v podokně úloh na položku Konfigurovat zálohování serveru. Po dokončení konfigurace a zálohování dat restartujte průvodce.

 7. Na stránce Vyberte nové umístění dat klepněte na jednotku nebo oddíl, kam chcete data přesunout, a poté klepněte na tlačítko Přesunout.

 8. Po přesunutí souborů klepněte na tlačítko Zavřít.

Další zdroje informací

Další informace o službě WSUS získáte Podrobný průvodce zahájením práce se službou Microsoft Windows Server Updates Services 3.0 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71267).