Obnovení dat serveru ze zálohy

Platí pro: Windows SBS 2008

Chcete-li obnovit data po selhání či zhroucení systému, spusťte Průvodce obnovením.

Spuštění Průvodce obnovením

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klikněte na položku Zálohování a úložiště serveru.

  3. V podokně úloh klikněte na položku Obnovit data serveru ze zálohy. Spustí se konzola pro správu služby Zálohování serveru.

  4. V podokně Akce konzoly správy služby Zálohování serveru klikněte na položku Obnovit. Zobrazí se Průvodce obnovením.

  5. Pomocí pokynů v Průvodci obnovením obnovte data serveru ze zálohy.