Přesunutí dat přesměrovaných dokumentů uživatelů

Platí pro: Windows SBS 2008

Data ze složek uživatelů, například jejich složky Dokumenty, lze přesměrovat do úložiště dat přesměrovaných dokumentů uživatele na serveru se systémem Windows SBS 2008. Pokud jsou všechny tyto soubory umístěny na serveru, můžete je snadno přesunout na jiný disk, pokud potřebujete více místa.

Důležité

Přesměrovaná data dokumentů uživatelů nelze přesunout, pokud právě probíhá důležitá operace v systému (například zálohování, obnovení nebo aktualizace systému).

Přesunutí přesměrovaných dat dokumentů uživatelů

 1. Otevřete konzolu Konzola systému Windows SBS.

 2. Klepněte na kartu Zálohování a úložiště serveru a potom na položku Úložiště serveru.

 3. V podokně úloh klepněte na položku Přesunout data přesměrovaných dokumentů uživatelů.

 4. Přečtěte si úvodní stránku a potom klepněte na tlačítko Další.

 5. Průvodce zkontroluje dostupné jednotky pevných disků a oddílů na serveru, kam chcete přesunout přesměrovaná data dokumentů uživatelů.

 6. Pokud není nakonfigurováno zálohování, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete nakonfigurovat zálohování a zálohovat data před přesunutím. Proveďte jeden z následujících postupů:

  1. Nechcete-li nakonfigurovat zálohování nebo zálohovat data, klepněte na tlačítko OK.

  2. Chcete-li před pokračováním nakonfigurovat zálohování a zálohovat data, klepněte na tlačítko Storno. Chcete-li nakonfigurovat zálohování, klepněte na kartu Záloha a poté klepněte v podokně úloh na položku Konfigurovat zálohování serveru. Po dokončení konfigurace a zálohování dat restartujte průvodce.

 7. Na stránce Vyberte nové umístění dat klepněte na jednotku nebo oddíl, kam chcete data přesunout, a poté klepněte na tlačítko Přesunout.

 8. Po přesunutí souborů klepněte na tlačítko Zavřít.