Sdílení složek s daty obchodních a jiných aplikací pro migraci Windows SBS 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Je potřeba nastavit oprávnění ke sdílené složce a oprávnění NTFS pro složky s daty obchodních a jiných aplikací, které jste zkopírovali na cílový server. Po nastavení oprávnění se sdílené složky zobrazí v Konzola systému Windows SBS na kartě Sdílené složky.

Pokud používáte přihlašovací skript k mapování jednotek na sdílené složky, je potřeba skript aktualizovat tak, aby mapoval jednotky na cílovém serveru.