Migrace licenčního serveru Terminálové služby

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Toto je nepovinná úloha.

Pokud je na zdrojovém serveru spuštěna služba Licencování Terminálové služby (Licencování TS), je třeba před vyřazením zdrojového serveru migrovat roli Licencování TS. Roli Licencování TS je možné ze zdrojového serveru migrovat na libovolný z následujících serverů:

 • Cílový server

 • Druhý server v doméně systému Windows SBS 2008 Premium Edition

 • Libovolný další server se systémem Windows Server 2008 v doméně

 • Server se systémem Windows Server 2003 v doméně

  Poznámka

  Terminálový server se systémem Windows Server 2008 může komunikovat pouze s licenčním serverem se systémem Windows Server 2008.

  Poznámka

  Pokyny k migraci role Licencování TS jsou mírně odlišné, pokud provádíte migraci do systému Windows Server 2003. V takovém případě postupujte podle pokynů v části Migrace role Licencování TS do systému Windows Server 2003.

Vzdálené webové pracoviště v systému Windows SBS 2008 ve výchozím nastavení automaticky nezobrazuje terminálový server v síti. Z tohoto důvodu se uživatelům při připojení pomocí vzdáleného webového pracoviště terminálový server nezobrazí. Systém Windows SBS 2008 je třeba nakonfigurovat, aby na vzdáleném webovém pracovišti zobrazoval terminálový server. Další informace získáte v části Přidání serveru Terminálové služby v režimu Aplikace do rozevíracího seznamu Vybrat počítač ve vzdáleném webovém pracovišti v části Upřesnit nastavení v tématu Správa Vzdáleného webového pracoviště systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=131600).

Migrace role Licencování TS na server se systémem Windows Server 2008

 1. Na zdrojovém serveru otevřete konzolu Server Management (Správa serveru), v navigačním podokně klepněte na položku Advanced Management (Pokročilá správa) a potom klepněte na položku Terminal Services Configuration (Konfigurace Terminálové služby). Zapište si informace o konfiguraci služby role Licencování TS na zdrojovém serveru a o prostředí služby Licencování TS včetně následujících položek:

  1. Počet a typ licencí pro přístup klientů k Terminálové službě (TS CAL), které jsou nainstalovány.

  2. Způsob, jakým terminálový server vyhledává (kontaktuje) licenční server.

  3. Dokumentace ke kupní smlouvě na licence TS CAL.

 2. Rozhodněte se, na který server chcete roli Licencování TS migrovat. Další informace naleznete v článku obsahujícím kontrolní seznam s předpoklady pro instalaci služby Licencování TS na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120172 (stránka může být v angličtině).

 3. Nainstalujte roli Licencování TS na server. Další informace naleznete v článku o instalaci služby role Licencování TS na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120173 (stránka může být v angličtině).

 4. Aktivujte nový licenční server. Další informace naleznete v článku o aktivaci licenčního serveru Terminálové služby na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120174 (stránka může být v angličtině).

 5. Na nový licenční server nainstalujte stejný počet a typ licencí TS CAL, jaký byl nainstalován na zdrojovém serveru. Za tímto účelem je nutné zavolat službu Microsoft Clearinghouse. Před telefonátem si připravte dokumentaci ke kupní smlouvě na licence TS CAL, abyste usnadnili opětovné vystavení těchto licencí. Další informace naleznete v článku o vyhledání telefonního čísla služby Microsoft Clearinghouse pro různé země a oblasti na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120175 (stránka může být v angličtině).

 6. Zajistěte, aby terminálové servery v daném prostředí mohly vyhledat nový licenční server. Licenční servery, které může terminálový server vyhledat, zjistíte pomocí funkce Diagnostika licencí v nástroji Konfigurace Terminálové služby. Informace o nástroji Diagnostika licencí najdete v tématu Identifikace možných potíží s licencováním pro terminálový server v nápovědě k nástroji Konfigurace Terminálové služby v systému Windows Server 2008.

  Poznámka

  Klientský počítač, který přijme licenci TS CAL od předchozího licenčního serveru, bude normálně fungovat do konce platnosti licence TS CAL. Po skončení platnosti licence TS CAL vyžádá terminálový server novou licenci TS CAL od nového licenčního serveru.

 7. Jakmile ověříte, že terminálové servery ve vašem prostředí mohou vyhledat nový licenční server, deaktivujte předchozí licenční server. Další informace naleznete v článku o deaktivaci licenčního serveru Terminálové služby na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120176 (stránka může být v angličtině).

Migrace role Licencování TS do systému Windows Server 2003

 1. Rozhodněte se, na který server chcete roli Licencování TS migrovat. Další informace naleznete v článku o rolích licenčního serveru Terminálové služby na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=62981 (stránka může být v angličtině).

 2. Nainstalujte roli Licencování TS na server. Další informace najdete v článku o instalaci služby Licencování Terminálové služby na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=62988 (stránka může být v angličtině).

 3. Aktivujte nový licenční server. Další informace naleznete v článku o aktivaci licenčního serveru Terminálové služby na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=62991 (stránka může být v angličtině).

 4. Na nový licenční server nainstalujte stejný počet a typ licencí TS CAL, jaký byl nainstalován na zdrojovém serveru. Za tímto účelem je nutné zavolat službu Microsoft Clearinghouse. Před telefonátem si připravte dokumentaci ke kupní smlouvě na licence TS CAL, abyste usnadnili opětovné vystavení těchto licencí. Další informace naleznete v článku o vyhledání telefonního čísla služby Microsoft Clearinghouse pro různé země a oblasti na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=62994 (stránka může být v angličtině).

 5. Zajistěte, aby terminálové servery v daném prostředí mohly vyhledat nový licenční server. Další informace najdete v části popisující způsob ověření, zda může terminálový server vyhledat licenční server, v článku popisujícím řešení situace, kdy terminálový server nemůže vyhledat licenční server, na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=62995 (stránka může být v angličtině).

  Poznámka

  Klientský počítač, který přijme licenci TS CAL od předchozího licenčního serveru, bude normálně fungovat do konce platnosti licence TS CAL. Po skončení platnosti licence TS CAL vyžádá terminálový server novou licenci TS CAL od nového licenčního serveru. Další informace naleznete v článku o obnovení licencí pro přístup klientů na licenčním serveru Terminálové služby na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=62996 (stránka může být v angličtině).

 6. Má-li být možné vyhledat licenční server v doméně, musí být řadičem domény. Pokud jste roli Licencování TS nenainstalovali na řadič domény, je třeba nakonfigurovat terminálový server tak, aby používal nový licenční server. Další informace získáte klepnutím na odkaz Set a preferred license server (Nastavení upřednostňovaného licenčního serveru) v článku popisujícím řešení situace, kdy terminálový server nemůže vyhledat licenční server, na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=62995 (stránka může být v angličtině). Další informace o procesu vyhledávání licenčního serveru naleznete v části Licensing Service Discovery (Vyhledávání licenčního serveru) v dokumentu o službě Licencování Terminálové služby v systému Windows Server 2003, který je k dispozici na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=26220 (stránka může být v angličtině).

 7. Deaktivujte předchozí licenční server. Další informace naleznete v článku o deaktivaci licenčního serveru Terminálové služby na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=62998 (stránka může být v angličtině).