Přesunutí veřejných složek serveru Exchange Server

Platí pro: Windows SBS 2008

Exchange Server 2007 nevytvoří databázi veřejné složky v případě, že server v síti již obsahuje databázi Veřejná složka. Před přesunutím databáze veřejné složky ze zdrojového serveru je nutné vytvořit skupinu úložiště a databázi veřejné složky na cílovém serveru.

Vytvoření skupiny pro ukládání na serveru Exchange a databáze Veřejná složka

 1. Na cílovém serveru klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Všechny programy, klepněte na položku Microsoft Exchange Server 2007 a potom na položku Konzola pro správu serveru Exchange.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně rozbalte složku Konfigurace serveru a pak klepněte na položku Poštovní schránka.

 4. V podokně Akce klepněte na položku Nová skupina úložišť.

 5. Na stránce Nová skupina úložišť zadejte do textového pole pro název skupiny úložišť text Druhá skupina úložišť, klepněte na tlačítko Nový a potom na tlačítko Dokončit.

 6. V pracovním podokně klepněte na položku Druhá skupina úložišť a pak v podokně Akce klepněte na položku Nová databáze veřejné složky.

 7. Na stránce Nová databáze veřejné složky zadejte do textového pole Název databáze veřejné složky text Databáze veřejné složky, klepněte na tlačítko Nová a potom na tlačítko Dokončit.

Před přesunutím veřejných složek na cílový server spusťte příkaz GetPublicFolderStatistics. Příkaz Get-PublicFolderStatistics uvádí všechna data uvedená v úložišti veřejné složky.

Spuštění příkazu GetPublicFolderStatistics

 1. Na cílovém serveru klikněte na tlačítko Start, přejdete na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Exchange Server 2007 a klikněte na položku Prostředí Exchange Management Shell.

 2. Na příkazovém řádku prostředí Windows PowerShell zadejte příkaz cd ‘C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Scripts’ a stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka

  Po zadání příkazu přidejte jeden otazník.

 3. Zadejte následující položky a stiskněte klávesu ENTER:

  Get-PublicFolderStatistics –server <Název_zdrojového_serveru> | fl | out-file C:\Users\ <Vaše_uživatelské_jméno> \Documents\PF <Název_zdrojového_serveru> stat.txt

 4. Otevřete textový soubor a ověřte, zda jsou uvedeny všechny veřejné složky na zdrojovém serveru.

Pomocí skriptu MoveAllReplicas.ps1 můžete přesunout všechny veřejné složky serveru Exchange Server ze zdrojového serveru na cílový.

Přesunutí veřejných složek serveru Exchange server na cílový server

 1. Na cílovém serveru klikněte na tlačítko Start, přejdete na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Exchange Server 2007 a klikněte na položku Prostředí Exchange Management Shell.

 2. Na příkazovém řádku prostředí Windows PowerShell zadejte příkaz cd ‘C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Scripts’ a stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka

  Po zadání příkazu přidejte jeden otazník.

 3. Zadejte následující položky a stiskněte klávesu ENTER:

  MoveAllReplicas.ps1 –Server <Název_zdrojového_serveru> –NewServer <Název_cílového_serveru>

  Poznámka

  Přesunutí všech veřejných složek na cílový server může trvat až 24 hodin.

Před odebráním replik veřejné složky je třeba počkat na další instanci replikace veřejné složky. Stav můžete ověřit pomocí příkazu Get-PublicFolderStatistics.

Spuštění příkazu GetPublicFolderStatistics

 1. Na cílovém serveru klikněte na tlačítko Start, přejdete na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Exchange Server 2007 a klikněte na položku Prostředí Exchange Management Shell.

 2. Na příkazovém řádku prostředí Windows PowerShell zadejte příkaz cd ‘C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Scripts’ a stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka

  Po zadání příkazu přidejte jeden otazník.

 3. Zadejte následující položky a stiskněte klávesu ENTER:

  Get-PublicFolderStatistics –server <Název_cílového_serveru> | fl | out-file C:\Users\ <Vaše_uživatelské_jméno> \Documents\PF <Název_cílového_serveru> stat.txt

 4. Chcete-li ověřit, zda je replikace veřejné složky úplná, otevřete právě generovaný textový soubor a porovnejte jej s textovým souborem, který obsahuje data veřejné složky na zdrojovém serveru.

Po přesunutí veřejných složek na cílový server je nutné nastavit na cílovém serveru výchozí databázi veřejné složky.

Nastavení databáze Veřejná složka na cílovém serveru

 1. Na cílovém serveru klikněte na tlačítko Start, přejdete na příkaz Všechny programy, poté na položku Microsoft Exchange Server 2007 a klikněte na položku Exchange Management Console.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně rozbalte složku Konfigurace serveru a pak klikněte na položku Poštovní schránka.

 4. V podokně výsledků v části První skupina úložišť klikněte pravým tlačítkem myši na položku Databáze poštovních schránek a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

 5. Na kartě Nastavení klienta proveďte následující akce:

  1. Klikněte na tlačítko Procházet v okně Výchozí databáze veřejné složky.

  2. V dialogovém okně Vybrat databázi veřejné složky vyberte cílový server a klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Spuštění příkazu Remove-PublicFolderDatabase

 1. Na cílovém serveru klikněte na tlačítko Start, přejdete na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Exchange Server 2007 a klikněte na položku Prostředí Exchange Management Shell.

 2. Na příkazovém řádku prostředí Windows PowerShell zadejte příkaz cd ‘C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Scripts’ a stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka

  Po zadání příkazu přidejte jeden otazník.

 3. Do příkazového řádku zadejte následující kód a stiskněte klávesu ENTER:

  Remove–PublicFolderDatabase –Identity "Public_Folder_Store_Name"

Další informace o migraci veřejných složek a podrobný postup odstraňování potíží získáte na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=123793).