Přesun poštovních schránek

Platí pro: Windows SBS 2008

Důležité

Pro zjednodušení ruční aktualizace profilů Outlook zajistěte, aby všichni uživatelé po přesunu poštovních schránek na cílový server spustili aplikaci Outlook, dokud běží oba servery. Pokud jsou oba servery spuštěny, aplikace Outlook automaticky aktualizuje profily tak, aby se odkazovaly na cílový server. V opačném případě, aby se profily odkazovaly na cílový server, je nutné provést aktualizaci ručně.

Migrace poštovních schránek systému Exchange Server 2007

 1. Na cílovém serveru klepněte na tlačítko Start, klepněte na možnost Všechny programy, klepněte na možnost Microsoft Exchange Server 2007 a poté klepněte na položku Konzola pro správu serveru Exchange.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně Konzola pro správu serveru Exchange rozbalte uzel Konfigurace příjemce a klepněte na možnost Poštovní schránka.

 4. V podokně s výsledky vyberte všechny uvedené poštovní schránky, které se nachází na zdrojovém serveru. Může být nutné přejít doprava, dokud se nezobrazí pole Server.

 5. V podokně úloh klepněte na možnost Přesunout poštovní schránku. Spustí se Průvodce přesunem poštovních schránek.

 6. V Průvodci přesunem poštovní schránky zadejte požadované informace a klepněte na tlačítko Přesunout.

  Poznámka

  Doporučujeme klepnout na možnost Přeskočit poškozené zprávy na stránce Možnosti přesunu v průvodci a nastavit maximální počet zpráv, které budou přeskočeny. Pokud jsou poštovní schránky přeskočeny z důvodu překročení maximálního počtu poškozených zpráv, je nutné později při procesu migrace před odinstalací systému Exchange Server 2007 ze zdrojového serveru tyto poštovní schránky odstranit. Pokud tak neučiníte, bude nutné Průvodce přesunem poštovních schránek spustit znovu.

 7. Zkontrolujte, zda v podokně podrobností Konzoly pro správu serveru Exchange nejsou uvedeny žádné poštovní schránky na zdrojovém serveru, a přejděte k dalšímu kroku migrace poštovních schránek a nastavení serveru Exchange.