Snížení verze zdrojového serveru a jeho odebrání ze sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Po dokončení instalace systému Windows SBS 2008 a dokončení úloh v průvodci migrací je třeba provést tyto akce:

 • Odinstalace serveru Exchange Server 2007

 • Odebrání služby AD CS (Active Directory Certificate Services)

 • Fyzické odpojení tiskáren přímo připojených ke zdrojovému serveru

 • Snížení verze zdrojového serveru

 • Odebrání zdrojového serveru ze sítě

 • Úprava objektu zásad skupiny Aktualizace softwaru na cílovém serveru

 • Opětovné nastavení účelu zdrojového serveru

Odinstalace serveru Exchange Server 2007

Před snížením verze serveru Exchange Server 2007 je nutné jej odinstalovat ze zdrojového serveru. Informace o odinstalaci serveru Exchange Server 2007 získáte v článku znalostní báze „Knowledge Base How to Completely Remove Exchange 2007 from a Server“ (Jak zcela odebrat server Exchange 2007 ze serveru) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120071).

Odebrání služby AD CS (Active Directory Certificate Services)

Tento postup se mírně liší, pokud je na jednom serveru nainstalováno více služeb role služby AD CS (Active Directory Certificate Services). Následující postup slouží k odinstalaci služby rolí AD CS a k zachování dalších služeb rolí AD CS.

K provedení tohoto postupu je nutné se přihlásit se stejnými oprávněními jako uživatel, který danou certifikační autoritu instaloval. Odinstalaci certifikační autority rozlehlé sítě mohou provést pouze členové skupiny Enterprise Admins nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními.

Odebrání služby AD CS

 1. Přihlaste se ke zdrojovému serveru jako správce domény.

 2. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Nástroje pro správu a potom na položku Správce serveru.

 3. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

 4. V části Souhrn rolí klepněte na položku Odebrat role.

 5. V Průvodci odebráním rolí klepněte na tlačítko Další.

 6. Zrušte zaškrtnutí políčka Služba AD CS a klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Potvrdit možnosti odebrání ověřte informace a klepněte na tlačítko Odebrat.

  Poznámka

  Pokud je spuštěná služba IIS, budete vyzváni k jejímu zastavení předtím, než budete pokračovat. Klepněte na tlačítko OK.

 8. Po dokončení průvodce odebráním rolí restartujte server. Tím proces odinstalace dokončíte.

  Důležité

  Server restartujte i v případě, že k tomu nebudete vyzváni.

Fyzické odpojení tiskáren přímo připojených ke zdrojovému serveru

Před odpojením zdrojového serveru je třeba fyzicky odpojit jakékoli tiskárny, které jsou přímo připojené ke zdrojovému serveru a které jsou jeho prostřednictvím sdíleny. Ujistěte se, že u tiskáren, které byly přímo připojeny ke zdrojovému serveru, nezbývají žádné objekty služby Active Directory. Tiskárny lze pak přímo připojit k cílovému serveru a sdílet ze systému Windows SBS 2008.

Snížení verze zdrojového serveru

Roli zdrojového serveru je nutné snížit z role řadiče domény AD DS na roli členského serveru domény.

Důležité

Zdrojový i cílový server musí být v době aktualizace změn Zásad skupiny v klientských počítačích připojeny k síti. Pokud se chystáte zdrojový server demontovat a odpojit od sítě, musí být nastavení zásady skupiny použito u všech klientských počítačů.

Vynucení aktualizace Zásada skupiny v klientském počítači

 1. Přihlaste se ke klientskému počítači jako správce.

 2. Klikněte na tlačítko Start, dále na položku Všechny programy, poté na položku Příslušenství, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce.

 3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz gpupdate /force a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Dokončení procesu může vyžadovat odhlášení a opětovné přihlášení. Potvrďte volbu kliknutím na tlačítko Ano.

Snížení úrovně zdrojového serveru

 1. Ve zdrojovém serveru klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz dcpromo a pak klepněte na tlačítko OK.

 2. Klepněte dvakrát na tlačítko Další.

  Důležité

  Nezaškrtávejte políčko Tento server je posledním řadičem domény.

 3. V dialogovém okně Souhrn je uvedena informace, že služba AD DS bude odebrána z počítače a že se server stane členem domény. Klepněte na tlačítko Další.

 4. Klepněte na tlačítko Dokončit. Zdrojový server se restartuje.

 5. Po restartování zdrojového serveru jej nastavte jako člena pracovní skupiny a pak jej odpojte ze sítě.

Nakonec je nutné odebrat zdrojový server ze služby AD DS na cílovém serveru.

Odebrání zdrojového serveru ze služby AD DS

 1. Na cílovém serveru klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správu a potom na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.

 2. V okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně Uživatelé a počítače služby Active Directory rozbalte název domény, rozbalte složku MyBusiness, složku Počítače a potom složku SBSComputers.

 4. Pokud název zdrojového serveru stále existuje v seznamu služeb, klepněte na něj pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Odstranit a potom klepněte na tlačítko Ano.

 5. Ověřte, že zdrojový server není uveden a pak okno Uživatelé a počítače služby Active Directory zavřete.

Odebrání zdrojového serveru ze sítě

Odpojte zdrojový server ze sítě a ponechejte jej nejméně jeden týden dostupný pro případ, že nebyla přenesena některá důležitá data.

Úprava objektu zásad skupiny Aktualizace softwaru na cílovém serveru

Po odpojení a odebrání zdrojového serveru je server nadále součástí rozsahu objektu zásad skupiny (GPO) služby Update Services. Nyní se jedná o neřešitelný identifikátor zabezpečení (SID), který by měl být odebrán z konzoly Správa zásad skupiny na cílovém serveru.

Aktualizace objektu zásad skupiny Aktualizace softwaru

 1. Na cílovém serveru klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Nástroje pro správu a potom na položku Správa zásad skupiny.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V konzole Správa zásad skupiny rozbalte v navigačním podokně položku **Stromová struktura:**Název domény, rozbalte složku Domény, rozbalte složku Název domény a pak rozbalte složku Objekty zásad skupiny.

 4. Klikněte na možnost Zásada Serverové počítače služby Update Services.

 5. V podokně výsledků klikněte na kartu Rozsah.

 6. V části Filtrování zabezpečení klikněte na objekt začínající S-1-5. Jedná se o identifikátor SID zdrojového serveru.

 7. Klikněte na tlačítko Odebrat a potom na tlačítko OK.

Opětovné nastavení účelu zdrojového serveru

Po odinstalaci serveru Exchange a snížení úrovně zdrojového serveru není server ve stavu V pořádku. Nejjednodušším způsobem, jak znovu nastavit účel zdrojového serveru, je jeho formátování, instalace serverového operačního systému a nastavení serveru jako druhého pro použití.

Další informace naleznete v tématu Implementace druhého serveru v síti systému Windows Small Business Server 2008 Network na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104875).