Migrace internetových konektorů

Platí pro: Windows SBS 2008

Odebrání internetových konektorů na zdrojovém serveru

Když je systém Windows SBS 2008 instalován v režimu migrace, je e-mail mezi zdrojovým a cílovým serverem automaticky povolen. Když odeberte odesílací internetový konektor ze zdrojového serveru, stane se za příchozí a odchozí e-maily v Internetu zodpovědný cílový server.

Důležité

Před odebráním internetových konektorů serveru Exchange ze zdrojového serveru, nezapomeňte na cílovém serveru spustit Průvodce pro správu internetových adres. Jedná se o povinný úkol v Průvodci migrací. Průvodce pro správu internetových adres vytvoří odesílací a přijímací internetové konektory na cílovém serveru.

Odebrání internetových konektorů systému Exchange Server 2007 ze zdrojového serveru

 1. Na zdrojovém serveru otevřete konzolu Konzola systému Windows SBS.

 2. V navigačním panelu klepněte na kartu Síť a potom na položku Připojení.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Server inteligentního hostitele pro e-mail v Internetu a poté klikněte na možnost Zobrazit vlastnosti odchozího e-mailu v Internetu. Spustí se Průvodce konfigurací pošty v Internetu.

 4. Na stránce Před zahájením klepněte na tlačítko Další.

 5. Zdokumentujte nastavení na jednotlivých stránkách průvodce a klepnutím na tlačítko Storno uzavřete průvodce bez dokončení.

 6. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na možnost Všechny programy, klepněte na možnost Microsoft Exchange Server 2007 a poté klepněte na položku Konzola pro správu serveru Exchange.

 7. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

 8. V navigačním podokně rozbalte uzel Konfigurace organizace a poté rozbalte možnost Předávací server.

 9. Klepněte na kartu Odesílací konektory, klepněte pravým tlačítkem myši na možnost Odeslání v internetu systémem Windows SBS <NázevZdrojovéhoServeru> a poté klepněte na tlačítko Odebrat.

 10. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte odstranění konektoru.

  Poznámka

  Všechny e-maily do sítě Internet začnou odcházet přes cílový server.

Konfigurace internetových konektorů na cílovém serveru

Po odebrání internetových konektorů na zdrojovém serveru je nutné nakonfigurovat poštu v Internetu na cílovém serveru pomocí nastavení, které jste zdokumentovali na zdrojovém serveru.

Konfigurace pošty v Internetu

 1. Na cílovém serveru otevřete konzolu Konzola systému Windows SBS.

 2. V navigačním panelu klepněte na kartu Síť a potom na položku Připojení.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Server inteligentního hostitele pro e-mail v Internetu a poté klikněte na možnost Zobrazit vlastnosti odchozího e-mailu v Internetu. Spustí se Průvodce konfigurací pošty v Internetu.

 4. Postupujte podle pokynů průvodce. Po skončení konfigurace pošty v Internetu přejděte k další úloze a proveďte migraci poštovních schránek a nastavení serveru Exchange.