Příprava zdrojového serveru na migraci

Platí pro: Windows SBS 2008

Za účelem ověření, zda migrace nastavení a dat ze zdrojového serveru na cílový server proběhla úspěšně, proveďte následující kroky.