Zálohování zdrojového serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Než začnete s procesem migrace, měli byste provést zálohu zdrojového serveru. Tím zabráníte náhodné ztrátě dat při případné neobnovitelné chybě během migrace.

Zálohování zdrojového serveru

  1. Na všech jednotkách a u všech souborů na zdrojovém serveru proveďte antivirovou kontrolu.

  2. Proveďte úplnou zálohu zdrojového serveru. Další informace o zálohování systému Windows SBS 2008 naleznete v tématu „Backing Up and Restoring Server Data“ (Zálohování a obnovení dat serveru) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104285) (stránky mohou být v angličtině).

  3. Zkontrolujte, zda záloha proběhla v pořádku. Chcete-li otestovat integritu zálohy, vyberte ze zálohy náhodné soubory, obnovte je do náhradního umístění a zkontrolujte, zda jsou zálohované soubory shodné s originálními soubory.